Cursus Actief Latijn & Grieks

Actief Grieks & Latijn als krachtig didactisch middel

Na- & bijscholing voor docenten (in spe)

Een actieve beheersing van het Latijn maakt het makkelijker Latijnse teksten te begrijpen. Proza, maar op den duur ook poëzie kun je net als een Romein gewoon van links naar rechts lezen, zonder de noodzaak van puzzelen, analyseren of vertalen. Actief Latijn geeft bovendien een enorme boost aan je vakkennis en je eigen lessen. Verdiep daarom samen met collega’s met deze kleinschalige en interessante bijscholing je vakkennis Latijn en verfris je didactische vaardigheden.

Nu ook online te volgen!

Via een live videoverbinding en de opnames van de lessen zijn ook later terug te kijken.

Didactiek & werkvormen Latijn

Cursus Actief Latijn

Latijn spreken voor docenten en studenten Latijn

Tijdens vier modules van een aantal weken actieveren we je passieve kennis. Je leert in het Latijn te denken, spreken, lezen en schrijven met als doel uiteindelijk ook zelf een deel van de Latijnse les in het Latijn te kunnen geven. We maken kennis met nieuwste inzichten op het gebied van taalverwerving. Bovendien is er aandacht voor didactiek: je leert nieuwe technieken en werkvormen zelf toepassen in de klas.  

Deze cursussen zijn bedoeld voor docenten Latijn en studenten klassieke talen met een goede basiskennis van de grammatica. De interactieve lessen Latijn worden wekelijks in klein groepsverband gegeven in onderwijscentrum Addisco te Hilversum en zijn ook te volgen middels een online livestream. Alle lessen zijn later ook terug te kijken: zo hoef je nooit meer een les te missen. 

Nieuw: didactiek & werkvormen Grieks & Latijn

Tijdens vier zaterdagmiddagen gaan we in op de theorie en praktijk van verschillende werkvormen voor je lessen Grieks & Latijn. We gebruiken technieken die gebaseerd zijn op recent taalverwervingsonderzoek.  Deze werkvormen zijn in te zetten naast elk willekeurig tekstboek en zowel in de onder- als bovenbouw.

Algemene cursusinformatie

Cursus Actief Latijn - Module I t/m IV
& cursus 'didactiek & werkvormen'

Eerstvolgende cursus voor docenten en studenten GLTC gaan we bepalen in samenspraak met de hiervoor geïnteresseerden.

Data & TIjD

Neem contact op als je interesse hebt in didactiek & werkvormen;

Neem contact op als je interesse hebt in module I-IV.

Voorkennis

Verschilt per module. Een module overslaan is in overleg mogelijk. De cursus 'didactiek & werkvormen is ook interessant voor deelnemers van module I-IV.

Groepsgrootte

Gemiddeld 8 deelnemers.

Kosten

€ 350,- per module/cursus. Inclusief consumpties, stencils en digitaal lesmateriaal.

Lesmateriaal

Tekstboek 'Familia Romana' € 34,99 voor module 1 t/m 4.

Docent

Casper Porton

Locatie

Addisco, Hilversum & online livestream
De fysieke lessen zijn leuker en beter! Dus als het qua afstand lukt, kom dan op locatie.

Docentencursus Actief Latijn

Wat gaan we doen?

Voordat je zelf in het Latijn kunt gaan lesgeven en gesproken Latijn als krachtig didactisch middel kunt inzetten, zul je eerst een actieve beheersing van het Latijn moeten verwerven. Deze cursus helpt daarbij. Daarom ligt de focus naast de verschillende ‘comprehensible input’-didactieken (CI, TPR, TPRS, ER, SL) ook op het activeren van je passieve grammaticale kennis. Dat gaan we doen door Latijn te leren als een Romein: al luisterend, sprekend, lezend en schrijvend activeren we passieve kennis. Dus leer je Latijn actief beheersen. Dat is een enorm waardevolle toevoeging voor je lespraktijk.

Na de vier modules heb je een actieve beheersing van de complete basisgrammatica (zie onder) plus zo’n 2000 woorden. Door direct in de taal te leren denken zijn de tussenstappen van analyseren, decoderen, puzzelen en vertalen niet meer nodig.

Lessen bij Addisco Onderwijs zijn interactief, persoonlijk, kleinschalig en toegankelijk. De informele sfeer maakt dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt (fouten maken mag!).

Tijdens de lessen word je aangemoedigd om in het Latijn te communiceren, zodat je helemaal in de taal ondergedompeld wordt voor een groot leerrendement. Wil je nog sneller een grote sprong vooruit maken, dan kun je ook overwegen mee te doen met een cursus Latijn spreken of de zomerschool Latijn, waarin je een week (of langer) ondergedompeld wordt in de taal.

Docentencursus Actief Latijn

Modules & niveaus

De complete cursus bestaat uit vier modules van ieder zo’n 15 uur. Naast de methode van de Deen Ørberg (Lingua Latina per se illustrata) werken we ook met aanvullend ander materiaal en zijn we vooral veel zelf aan het oefenen aan de hand van verschillende oefeningen en activerende werkvormen. Het wordt dus een bijzondere Latijnervaring!

Scholen die met Lingua Latina werken zullen zo’n 3.5 tot 4 jaar over het eerste deel (Familia Romana, Colloquia, Fabulae Syrae) doen. Elk jaar een module of direct meerdere modules achter elkaar volgen behoren allebei tot de mogelijkheden.

De eerste module focust met name op het actief onder de knie krijgen van het Latijnse naamvallensysteem. De theorie kent u al, een naamval herkennen in een tekst is ook geen punt, dus nu is het alleen een kwestie van heel veel oefenen met spreken. Dat doen we aan de hand van de eerste 9 hoofdstukken uit Lingua Latina per se illustrata en verschillende andere teksten en activerende werkvormen. Bij elk hoofdstuk bespreken we tevens de verschillende werkvormen die mogelijk zijn in de lespraktijk en behandelen we verschillende didactieken die nuttig zullen blijken tijdens de lespraktijk.

Alle grammatica komt aan bod, maar we focussen op:

 • Naamvallen: nominativus, genitivus, dativus, accusativus, vocativus, ablativus, locativus;
 • Zelfstandige naamwoorden (decl. I t/m III) & bijvoeglijke naamwoorden (decl. I/II);
 • Voorzetsels;
 • Werkwoorden: imperativus, indicativus praesens actief & passief;

Tijdens de tweede module gaan we verder met hoofdstuk 10 t/m 18 van Familia Romana. Deze hoofdstukken gaan eerst verder in op de derde declinatie en de bijvoeglijke naamwoorden (congruentie), maar we snijden ook al wat gevorderdere onderdelen aan als deponentiaparticipia en de ablativus absolutus. We zullen weer veel oefenen en bekijken hoe we dit op een makkelijke manier aan onze leerlingen kunnen aanleren.

Alle grammatica komt aan bod, maar we focussen op:

 • Accusativus cum infinitivo constructie.
 • Zelfstandige naamwoorden (decl. I t/m V) & bijvoeglijke naamwoorden (decl. I/II & III); gradus comparationis;
 • Participia (p.p.a., p.p.p.);
 • Deponentia;
 • Numeralia;
 • Bijwoorden.
 • Ablativus absolutus;

Tijdens de derde module gaan we naast het herhalen van de stof van de twee eerdere modules vooral aan de slag met de verschillende verschijningsvormen van het werkwoord (Familia Romana 19 t/m 27). We oefenen met het zelf op de juiste wijze gebruiken van de tijden (op het futurum exactum na) en zetten onze tanden in participia, supina, gerundia en de ablativus absolutus constructie. Naast dat we zelf met deze stof oefenen, trainen we hoe we dit op een duidelijke manier aan onze leerlingen kunnen aanleren volgens recente inzichten uit taalverwervingsonderzoek.

Alle grammatica komt aan bod, maar we focussen op:

 • Werkwoorden: tempora (praesens, futurum, imperfectum, perfectum);
 • Supinum I & II;
 • Participia (p.p.a., p.p.p., p.f.a.);
 • Gerundium;
 • Ablativus absolutus;
 • Coniunctivus praesens in de bijzin;

Tijdens de laatste en meest uitdagende module gaan we op een actieve en interactieve manier aan de slag met de laatste overgebleven tijd en met gerundia, gerundiva en natuurlijk de coniunctivus! Verder zullen we aandacht besteden op het op de juiste manier metrisch lezen van poëzie. Familia Romana 28 t/m 35. Als we klaar zijn met Familia Romana bekijken we hoe je deze actieve manier van lesgeven ook in de bovenbouw kunt voortzetten en gaan we ook aan de slag met originele teksten van klassieke auteurs.

Alle grammatica komt aan bod, maar we focussen op:

 • Futurum perfectum/exactum;
 • Gerundium;
 • Gerundivum;
 • Coniunctivus in de bijzin;
 • Coniunctivus in de hoofdzin;
 • Scanderen.

Bij deze nascholing focussen we op verschillende didactieken en werkvormen die je kunt inzetten tijdens je lessen Latijn & Grieks ongeacht of je met de methode van Ørberg werkt. Dus ook als je met een andere methode werkt (SPQR, Minerva, Fortuna, Via Latina, etc.) kun je gebruik maken van deze technieken. 

Tijdens vier bijeenkomsten krijg je telkens korte achtergronden van de betreffende werkvorm of techniek, vervolgens volgen er een aantal voorbeelden en is er gelegenheid om zelf aan de slag te gaan. Deelnemers worden aangemoedigd en uitgedaagd om ook zelf minilesjes te geven, die we vervolgens nabespreken en verder verbeteren.

Zie het blauwe blok hierboven voor de startmomenten en cursuskosten >>>

Over de docent

Casper Porton

Casper Porton geeft sinds 2005 onder de naam Addisco Onderwijs lessen aan jongeren en volwassenen. Hij beheerst het Latijn als één van de weinigen in Nederland actief en is als zelfstandig didacticus voorloper op het gebied van de inzet van gesproken Latijn als krachtig didactisch middel tijdens zijn lessen Latijn (zie artikelen).

Casper heeft zich voornamelijk toegelegd op verschillende didactieken die het leren van Grieks en Latijn makkelijker en toegankelijker maken. Hij ontwikkelt nieuw (digitaal) materiaal voor de methode van Ørberg en werkt aan een nieuwe schooleditie van de Metamorfosen van Ovidius.

Casper was vijf jaar als docent Latijn verbonden aan de Kees Boekeschool in Bilthoven.

Voor het “op een bijzondere wijze toegankelijk maken van de Klassieken voor een breed publiek” ontving Casper in 2016 de OIKOS Award. In binnen- en buitenland is hij een veelgevraagd spreker door scholen, universiteiten en andere klassieke organisaties.
Meer over Casper Porton→

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden over de cursus Actief Latijn? Schrijf je dan in!

Aanmelden

Vul het inschrijfformulier in en controleer de gegevens. Check vooral je mailadres.

Mail checken

Je ontvangt een bevestiging per mail. Geen mail? Check je spam-box/ongewenste mail.

Betalen

Je ontvangt later nog een mail met de factuur en/of betaalgegevens.

Ingeschreven

De inschrijving is voltooid. Een week voor aanvang volgt de laatste informatie.

Misschien ook interessant?

Leesgroepen Latijn

Verschillende lees- en vertaalgroepen die ook gevolgd worden door docenten.

Cursus Egyptische hiërogliefen

Wat betekenen al deze tekens? Dat ga je leren bij deze cursus hiërogliefen ontcijferen!

Cursus Hebreeuws leren lezen

Stap voor stap klassiek Hebreeuws leren lezen om zo de wereld van de Bijbel te leren kennen.

Paleis op de Dam - Lezing & excursie

Cursus over het Paleis (met rondleiding) met als thema: de klassieken als rode draad.

Zomerschool Grieks

Unieke onderdompelingservaring waarbij je Grieks leert lezen en begrijpen in het Grieks.

Zomerschool Latijn

Unieke onderdompelingservaring waarbij je Latijn leert lezen en begrijpen in het Latijn.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel of app tijdens kantooruren 06 – 381 22 149 of stuur ons een mail.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!