Cursus Latijn leren lezen

Latijn leren lezen zonder rijtjes stampen

Wil je Latijn leren lezen en begrijpen op een levendige en interactieve manier? Dan ben je bij Addisco Onderwijs aan het juiste adres. We bieden de beste cursussen Latijn van de Benelux!

Bij Addisco bieden we cursussen Latijn voor beginners en gevorderden. De beginnerscursus Latijn is bedoeld voor absolute beginners en vormt de opstap voor de vervolgcursussen Latijn, waardoor je uiteindelijk op een natuurlijke manier authentieke Latijnse teksten leert lezen. Er is geen vooropleiding of enige andere vorm van voorkennis voor deze beginnerscursus Latijn vereist. Ook leeftijd speelt geen rol. 

Nu ook online te volgen!

Via een live videoverbinding en de opnames van de lessen zijn ook later terug te kijken.

Latijn leren op elk niveau

Cursussen Latijn voor beginners & gevorderden

We zijn er trots op dat we al ruim 15 jaar toegankelijke cursussen Latijn aanbieden voor een breed publiek en dat we daarmee uiteindelijk op een niveau komen waarbij we – zonder te hoeven puzzelen, analyseren en vertalen – 25 eeuwen aan Latijnse teksten kunnen lezen.

We werken met cursussen van telkens 10 lessen van 1.5 uur. De beginnerscursus is voor (absolute) beginners zonder enige voorkennis. Gymnasiasten en oud-gymnasiasten kunnen na overleg instromen bij een vervolgcursus of aansluiten bij een leesgroep. Twijfel je over je niveau? Neem dan contact op.

Onze lessen zijn zowel in ons compleet gerenoveerde cursuscentrum in Hilversum te volgen als op afstand via een online livestream. Een deel van de cursisten is dus op locatie aanwezig en deelnemers die van verder weg komen, kunnen de les op afstand volgen.

Basisscursus Latijn

Maak op een levendige en interactieve manier kennis met de Latijnse taal en cultuur met één van de beste methodes Latijn.

Latijn - Beginners

Verder met Latijn

Heb je de smaak te pakken? Ga dan door met de vervolgcursussen en breid je grammatica en woordenschat verder uit.

Latijn - Semigevorderden

Leesgroepen Latijn

We lezen teksten van één bepaalde Latijnse auteur of over een bepaald thema. Dit is waar we naartoe hebben gewerkt.

Latijn - Gevorderden

Latijn spreken

Een actieve beheersing van het Latijn helpt enorm bij het (passief) kunnen lezen van Latijnse teksten. Het is daarnaast ook heel leuk!

Latijn - Vergevorderden

Algemene cursusinformatie

Beginnerscursus Latijn

De eerstvolgende cursus Latijn voor (absolute) beginners start vanaf:
dinsdag 5 oktober 2021; 13:00 – 14:30 uur en is zowel op locatie als online te volgen.

Lesdata

5, 12 & 26 oktober;
2, 9, 16, 23 & 30 november;
7 & 14 december 2021

Dag & Tijd

Dinsdagmiddagen
13:00 - 14:30 uur

Voorkennis

Geen voorkennis nodig.

Groepsgrootte

Gemiddeld 8 deelnemers.

Kosten

€ 225,- voor 10 lessen van 1.5 uur.
Inclusief consumpties, stencils met extra uitleg en onderstaand lesmateriaal.

Lesmateriaal

- Tekstboek 'Familia Romana' (t.w.v. € 34,99) - Digitale 'Exercitia Latina' (t.w.v. € 24,99 p.j.)

Locatie

Onderwijscentrum Addisco, Hilversum
en/of op afstand via een online livestream

Bij voldoende aanmeldingen starten nieuwe cursussen in januari, mei en oktober.
Direct aansluitend zijn er vervolgcursussen. Heb je al voorkennis, dan is aansluiten bij een al lopende cursus ook mogelijk.

Stap voor stap Latijn leren lezen zonder rijtjes stampen

Beginnerscursus Latijn

De cursus Latijn is een cursus waarbij de nadruk zal liggen op de taal, maar waarbij we ook zullen ingaan op verschillende aspecten van de Romeinse cultuur en de doorwerking van de Latijnse taal en cultuur in latere periodes tot op de dag van vandaag.

In de beginnerscursus Latijn start je met het leren van de Latijnse taal. Op een levendige manier leer je de Klassiek Latijnse uitspraak en de juiste beklemtoning. Niet door eerst de hele uitspraak uit te pluizen, maar door direct naar eenvoudig Latijn te luisteren en vervolgens te lezen en zelfs Latijn te spreken.

Al lezend, luisterend en sprekend groeit je kennis van de Latijnse grammatica en je Latijnse woordenschat op een natuurlijke manier: woordenlijstjes en rijtjes stampen behoren tot de verleden tijd.

Je leert alle Latijnse woorden in context of aan de hand van plaatjes of gebaren. Op deze manier vergroot je moeiteloos je Latijnse woordenschat (zonder Latijnse woorden te hoeven memoriseren) en herken je niet alleen sneller woorden in een Latijnse zin, maar verkrijg je ook meer inzicht in de woordbetekenissen en etymologie van woorden in onze huidige talen.

Tijdens de cursus Latijn zal hier vaak bij worden stilgestaan: het Latijn blijkt lang niet zo “dood” te zijn als men denkt!

Al vanaf de eerste les beginnen we met het lezen van Latijnse teksten. Door deze unieke aanpak krijg je bij Addisco Onderwijs het Latijn op een actieve en natuurlijke manier aangeboden.

Spelenderwijs en door de inzet van handige (digitale) oefeningen leer je het Latijn op een directe manier vloeiend lezen en begrijpen (en zelfs spreken en schrijven) in plaats van woordje voor woordje een Latijnse tekst te ontcijferen, analyseren en vertalen.

Het luisteren naar Latijn en het zelf Latijn spreken zijn geen doelen op zich, maar worden ingezet als een krachtig middel om tot een direct begrip van het Latijn te komen.

We werken met een doorlopend verhaal over de belevenissen van een Romeinse familie. Door de Latijnse teksten komen we steeds meer te weten over de Romeinse cultuur en het Romeins verhalengoed.

Na de eerste tien lessen kun je direct verder met een vervolgcursus Latijn.

Alle cursussen Latijn geven toegang tot de digitale leermiddelen van Addisco Onderwijs, zodat je thuis de lesstof kunt herhalen.

Het hoofddoel van de cursus Latijn bij Addisco is om Latijnse teksten op een natuurlijke manier te leren lezen. Een cursus van 10 lessen is een mooie start, maar nog lang niet genoeg. We hebben dan ongeveer 4 hoofdstukken van de 35 doorlopen. Na de beginnerscursus starten aansluitend vervolgcursussen Latijn.

Na de lessen ga ik met energie terug naar huis
"In de cursus die Casper geeft [...] leer je Latijn als een levende taal, eigenlijk zoals een kind een taal leert, door horen, zelf spreken, en associëren.

Casper ondersteunt dit door talrijke uitstapjes naar de (vooral Romeinse) geschiedenis, dagelijkse voorwerpen, connecties met moderne talen, en literatuur.

Zijn kennis is indrukwekkend, en zijn enthousiasme is aanstekelijk, wat al snel wordt overgenomen door de groep. Het belangrijkste voor mij: na de lessen ga ik met energie terug naar huis!"

Roel, cursist Latijn uit Utrecht
Een dikke tien voor deze cursus!
"Ik kan iedereen de cursus Latijn van Addisco van harte aanbevelen! De lessen van Casper Porton zijn buitengewoon inspirerend. Casper heeft een aanstekelijke passie voor de klassieke talen en weet die goed over te brengen op zijn leerlingen.

Latijn leren is leuk, verrijkend en boeiend, niet in de laatste plaats door het boek Lingua Latina van Hans Ørberg: een uitstekend opgebouwde methode met leerzame verhalen over de perikelen van een Romeinse familie in de eerste eeuw na Christus, met veel humor bovendien. Via de aantrekkelijke website kun je oefenen met vocabulaire en grammatica. Kortom: een dikke tien voor deze cursus!"

Bas, cursist Latijn uit Haarlem
Latijn leren bij Addisco is een absolute aanrader!
"Deze lesmethode is leuk en prettig, spelenderwijs maak je kennis met diverse woorden, naamvallen en werkwoordsvormen. Latijn lezen doe je vanaf het prille begin, dat is duidelijk de opzet van de cursus en dat gaat vanzelf. En niet in de laatste plaats is het leuk om op deze unieke manier bezig te zijn met Latijn door Caspers enthousiaste manier van lesgeven: hij weet ontzettend veel, kan boeiend vertellen en goed uitleggen. Latijn leren lezen bij Addisco is een absolute aanrader!"

Celeste, cursiste Latijn uit Baarn
Previous
Next

Op weg naar originele Latijnse teksten

Vervolgcursussen Latijn

Direct na de kennismakingscursus Latijn starten er verschillende vervolgcursussen. Uiteindelijk leiden de cursussen tot een niveau dat vergelijkbaar is met het VWO 6 niveau Latijn (oude stijl). Je bent vervolgens welkom bij een van onze leesgroepen Latijn.

Wil je graag aansluiten bij een van deze groepen? Geef je dan op!

Na de eerste kennismaking van 10 lessen, kun je aansluitend door met de volgende 10 lessen. De dag en tijd waarop je de beginnerscursus hebt gevolgd blijven hetzelfde. Bij Addisco zijn er vier niveaus:

  • Beginners: Familia Romana hoofdstuk 1 t/m 15
  • Semigevorderden: Familia Romana 16 t/m 24
  • Gevorderden: Familia Romana 25 t/m 35
  • Vergevorderden: hebben Familia Romana uit en lezen teksten van verschillende (oorspronkelijke) auteurs.

Per cursusjaar kun je ongeveer drie cursussen van 10 lessen volgen. Het tempo per groep verschilt, maar gemiddeld behandelen we 8 tot 12 hoofdstukken per jaar.

Ook de vervolgcursussen zijn helder en toegankelijk van aard, zodat iedereen zonder veel moeite met de stof mee kan komen.

Tijdens de verschillende vervolgcursussen Latijn diepen we de Latijnse vormleer verder uit en gaan we aan de slag met wat meer uitdagende onderwerpen uit de Latijnse grammatica. De oefeningen en teksten worden steeds leuker en interessanter.

Ter afwisseling van het cursusboek sluiten we elke les voor een lange vakantie af met een stukje Latijn dat kan variëren van Harrius Potter en Jippus et Jannica tot een authentiek stuk Latijn van bijvoorbeeld Vergilius, Ovidius of Plinius. 
De eerste les na een langere vakantie starten we met het herhalen van de eerder behandelde stof.

De vervolgcursussen Latijn blijven in principe net zo lang doorgaan tot we het cursusboek helemaal doorgewerkt hebben. Dit doen we op een voor de groep passend tempo. Daarna kun je in klein groepsverband authentiek Latijn blijven lezen in een lees-/vertaalgroep Latijn.

Op dit moment lopen er verschillende groepen (van beginners tot vergevorderden, zowel overdag als ‘s avonds). Instromen bij een groep Latijn is in overleg mogelijk. Voor meer informatie en advies (over bijvoorbeeld het juiste niveau om bij aan te sluiten of voor het afspreken van een bijspijkerles) kunt u contact opnemen.

Zie voor een overzicht van de huidige vervolgcursussen het blok hieronder. Voor vragen over het precieze niveau en eventuele aansluiting bij de groep kun je contact opnemen.

Algemene cursusinformatie

Vervolgcurssussen Latijn

1. Maandagmiddagen 13:00 – 14:30 uur: Beginners (Familia Romana 10-15)
2. Maandagavonden 19:00 – 20:30 uur: Gevorderden (Familia Romana 30-35)
3. Maandagavonden 20:30 – 22:00 uur: Beginners (Familia Romana 10-15)
4. Dinsdagavonden 20:30 – 22:00 uur: Gevorderden (Familia Romana 30-35)
5. Donderdagmiddagen 13:00 – 14:30 uur: Semigevorderden (Familia Romana 20-25)
6. Donderdagavonden 19:00 – 20:30 uur: Absolute beginners (Familia Romana 5-10)

Lesdata

Zie het overzicht hierboven of kijk in het lesrooster.

Groepsgrootte

Gemiddeld 8 deelnemers.

Docent

Casper Porton

Kosten

€ 225,- voor 10 lessen van 1.5 uur.
Inclusief consumpties, stencils met extra uitleg en (digitaal) lesmateriaal*.

Locatie

Onderwijscentrum Addisco, Hilversum
en/of op afstand via een online livestream

Casper Porton van Addisco legt uit hoe we weten hoe het Latijn geklonken heeft.

Lees de mooiste werken uit de westerse literatuur

Leesgroepen Latijn