Cursus levend Latijn

Latijn leren lezen zonder rijtjes stampen

Wil je Latijn leren lezen en begrijpen op een levendige en interactieve manier? Dan ben je bij Addisco Onderwijs aan het juiste adres. We bieden de beste cursussen Latijn van de Benelux!

Bij Addisco bieden we cursussen Latijn voor beginners en gevorderden. De beginnerscursus Latijn is bedoeld voor absolute beginners en vormt de opstap voor de vervolgcursussen Latijn, waardoor je uiteindelijk op een natuurlijke manier authentieke Latijnse teksten leert lezen. Er is geen vooropleiding of enige andere vorm van voorkennis voor deze cursus vereist. Ook leeftijd speelt geen rol. 

Nu ook te volgen!

Latijn leren op elk niveau

Cursussen Latijn voor beginners & gevorderden

We zijn er trots op dat we al 15 jaar toegankelijke cursussen Latijn aanbieden voor een breed publiek en dat we daarmee uiteindelijk op een niveau komen waarbij we – zonder te hoeven puzzelen, analyseren en vertalen – 25 eeuwen aan Latijnse teksten kunnen lezen.

We werken met cursussen van telkens 10 lessen van 1.5 uur. De beginnerscursus is voor (absolute) beginners zonder enige voorkennis. Gymnasiasten en oud-gymnasiasten kunnen na overleg instromen bij een vervolgcursus of aansluiten bij een leesgroep. Twijfel je over je niveau? Neem dan contact op.

Onze lessen zijn zowel in ons compleet gerenoveerde cursuscentrum in Hilversum te volgen als op afstand via een online livestream. Een deel van de cursisten is dus op locatie aanwezig en deelnemers die van verder weg komen, kunnen de les op afstand volgen.

Beginnerscursus Latijn

Maak op een levendige en interactieve manier kennis met de Latijnse taal en cultuur.

Latijn - Beginners

Vervolgcursussen Latijn

Heb je de smaak te pakken? Ga dan door tot je de volledige basisgrammatica en woordenschat kent.

Latijn - Semigevorderden

Leesgroepen Latijn

We lezen teksten van één bepaalde Latijnse auteur of over een bepaald thema.

Latijn - Gevorderden

Algemene cursusinformatie

Beginnerscursus Latijn

Eerstvolgende cursus Latijn voor (absolute) beginners start vanaf:
maandag 26 oktober 2020 – 20:30 -22:00 uur

Lesdata

26 oktober;
2, 9, 16, 23 & 30 november
7 & 14 december 2020;
4 & 11 januari 2021

Dag & Tijd

Maandagavonden
20:30 - 22:00 uur

Voorkennis

Geen voorkennis nodig.

Groepsgrootte

Gemiddeld 6-8 deelnemers.

Kosten

€ 225,- voor 10 lessen van 1.5 uur.
Inclusief consumpties, stencils met extra uitleg en onderstaand lesmateriaal.

Lesmateriaal

- Tekstboek 'Familia Romana' (t.w.v. € 34,99) - Digitale 'Exercitia Latina' (t.w.v. € 24,99 p.j.)

Docent

Casper Porton

Locatie

Onderwijscentrum Addisco, Hilversum
en/of op afstand via een online livestream

Bij voldoende aanmeldingen starten nieuwe cursussen in januari, mei en oktober.
Direct aansluitend zijn er vervolgcursussen. Heb je al voorkennis, dan is aansluiten bij een al lopende cursus ook mogelijk.

Stap voor stap Latijn leren lezen zonder rijtjes stampen

Beginnerscursus Latijn

De cursus Latijn is een cursus waarbij de nadruk zal liggen op de taal, maar waarbij we ook zullen ingaan op verschillende aspecten van de Romeinse cultuur en de doorwerking van de Latijnse taal en cultuur in latere periodes tot op de dag van vandaag.

In de beginnerscursus Latijn start je met het leren van de Latijnse taal. Op een levendige manier leer je de Klassiek Latijnse uitspraak en de juiste beklemtoning. Niet door eerst de hele uitspraak uit te pluizen, maar door direct naar eenvoudig Latijn te luisteren en vervolgens te lezen en zelfs Latijn te spreken.

Al lezend, luisterend en sprekend groeit je kennis van de Latijnse grammatica en je Latijnse woordenschat op een natuurlijke manier: woordenlijstjes en rijtjes stampen behoren tot de verleden tijd.

Je leert alle Latijnse woorden in context of aan de hand van plaatjes of gebaren. Op deze manier vergroot je moeiteloos je Latijnse woordenschat (zonder Latijnse woorden te hoeven memoriseren) en herken je niet alleen sneller woorden in een Latijnse zin, maar verkrijg je ook meer inzicht in de woordbetekenissen en etymologie van woorden in onze huidige talen.

Tijdens de cursus Latijn zal hier vaak bij worden stilgestaan: het Latijn blijkt lang niet zo “dood” te zijn als men denkt!

Al vanaf de eerste les beginnen we met het lezen van Latijnse teksten. Door deze unieke aanpak krijg je bij Addisco Onderwijs het Latijn op een actieve en natuurlijke manier aangeboden.

Spelenderwijs en door de inzet van handige (digitale) oefeningen leer je het Latijn op een directe manier vloeiend lezen en begrijpen (en zelfs spreken en schrijven) in plaats van woordje voor woordje een Latijnse tekst te ontcijferen, analyseren en vertalen.

Het luisteren naar Latijn en het zelf Latijn spreken zijn geen doelen op zich, maar worden ingezet als een krachtig middel om tot een direct begrip van het Latijn te komen.

We werken met een doorlopend verhaal over de belevenissen van een Romeinse familie. Door de Latijnse teksten komen we steeds meer te weten over de Romeinse cultuur en het Romeins verhalengoed.

Na de eerste tien lessen kun je direct verder met een vervolgcursus Latijn.

Alle cursussen Latijn geven toegang tot de digitale leermiddelen van Addisco Onderwijs, zodat je thuis de lesstof kunt herhalen.

Het hoofddoel van de cursus Latijn bij Addisco is om Latijnse teksten op een natuurlijke manier te leren lezen. Een cursus van 10 lessen is een mooie start, maar nog lang niet genoeg. We hebben dan ongeveer 4 hoofdstukken van de 35 doorlopen. Na de beginnerscursus starten aansluitend vervolgcursussen Latijn.

Na de lessen ga ik met energie terug naar huis
"In de cursus die Casper geeft [...] leer je Latijn als een levende taal, eigenlijk zoals een kind een taal leert, door horen, zelf spreken, en associëren.

Casper ondersteunt dit door talrijke uitstapjes naar de (vooral Romeinse) geschiedenis, dagelijkse voorwerpen, connecties met moderne talen, en literatuur.

Zijn kennis is indrukwekkend, en zijn enthousiasme is aanstekelijk, wat al snel wordt overgenomen door de groep. Het belangrijkste voor mij: na de lessen ga ik met energie terug naar huis!"

Roel, cursist Latijn uit Utrecht
Een dikke tien voor deze cursus!
"Ik kan iedereen de cursus Latijn van Addisco van harte aanbevelen! De lessen van Casper Porton zijn buitengewoon inspirerend. Casper heeft een aanstekelijke passie voor de klassieke talen en weet die goed over te brengen op zijn leerlingen.

Latijn leren is leuk, verrijkend en boeiend, niet in de laatste plaats door het boek Lingua Latina van Hans Ørberg: een uitstekend opgebouwde methode met leerzame verhalen over de perikelen van een Romeinse familie in de eerste eeuw na Christus, met veel humor bovendien. Via de aantrekkelijke website kun je oefenen met vocabulaire en grammatica. Kortom: een dikke tien voor deze cursus!"

Bas, cursist Latijn uit Haarlem
Latijn leren bij Addisco is een absolute aanrader!
"Deze lesmethode is leuk en prettig, spelenderwijs maak je kennis met diverse woorden, naamvallen en werkwoordsvormen. Latijn lezen doe je vanaf het prille begin, dat is duidelijk de opzet van de cursus en dat gaat vanzelf. En niet in de laatste plaats is het leuk om op deze unieke manier bezig te zijn met Latijn door Caspers enthousiaste manier van lesgeven: hij weet ontzettend veel, kan boeiend vertellen en goed uitleggen. Latijn leren lezen bij Addisco is een absolute aanrader!"

Celeste, cursiste Latijn uit Baarn
Previous
Next

Op weg naar originele Latijnse teksten

Vervolgcursussen Latijn

Direct na de kennismakingscursus Latijn starten er verschillende vervolgcursussen. Uiteindelijk leiden de cursussen tot een niveau dat vergelijkbaar is met het VWO 6 niveau Latijn (oude stijl). Je bent vervolgens welkom bij een van onze leesgroepen Latijn.

Na de eerste kennismaking van 10 lessen, kun je aansluitend door met de volgende 10 lessen. De dag en tijd waarop je de beginnerscursus hebt gevolgd blijven hetzelfde. Bij Addisco zijn er vier niveaus:

 • Beginners: Familia Romana hoofdstuk 1 t/m 15
 • Semigevorderden: Familia Romana 16 t/m 24
 • Gevorderden: Familia Romana 25 t/m 35
 • Vergevorderden: hebben Familia Romana uit en lezen teksten van verschillende (oorspronkelijke) auteurs.

Per cursusjaar kun je ongeveer drie cursussen van 10 lessen volgen. Het tempo per groep verschilt, maar gemiddeld behandelen we 8 tot 12 hoofdstukken per jaar.

Ook de vervolgcursussen zijn helder en toegankelijk van aard, zodat iedereen zonder veel moeite met de stof mee kan komen.

Tijdens de verschillende vervolgcursussen Latijn diepen we de Latijnse vormleer verder uit en gaan we aan de slag met wat meer uitdagende onderwerpen uit de Latijnse grammatica. De oefeningen en teksten worden steeds leuker en interessanter.

Ter afwisseling van het cursusboek sluiten we elke les voor een lange vakantie af met een stukje Latijn dat kan variëren van Harrius Potter en Jippus et Jannica tot een authentiek stuk Latijn van bijvoorbeeld Vergilius, Ovidius of Plinius. 
De eerste les na een langere vakantie starten we met het herhalen van de eerder behandelde stof.

De vervolgcursussen Latijn blijven in principe net zo lang doorgaan tot we het cursusboek helemaal doorgewerkt hebben. Dit doen we op een voor de groep passend tempo. Daarna kun je in klein groepsverband authentiek Latijn blijven lezen in een lees-/vertaalgroep Latijn.

Op dit moment lopen er verschillende groepen (van beginners tot vergevorderden, zowel overdag als ‘s avonds). Instromen bij een groep Latijn is in overleg mogelijk. Voor meer informatie en advies (over bijvoorbeeld het juiste niveau om bij aan te sluiten of voor het afspreken van een bijspijkerles) kunt u contact opnemen.

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vervolgcursussen die momenteel bij Addisco lopen.

 1. Maandagochtenden 10:30 – 12:00 uur: Gevorderden
 2. Maandagmiddagen 13:00 – 14:30 uur: Beginners
 3. Maandagavonden 19:00 – 20:30 uur: Semigevorderden
 4. Maandagavonden 20:40 – 22:10 uur: Gevorderden
 5. Dinsdagavonden 20:40 – 22:10 uur: Semigevorderden
 6. Donderdagochtenden 10:30 – 12:00 uur: Gevorderden
 7. Donderdagmiddagen 13:00 – 14:30 uur: Beginners
 8. Donderdagavonden 20:40 – 22:10 uur: Gevorderden

Voor vragen over het precieze niveau en eventuele aansluiting bij de groep kun je contact opnemen.

Casper Porton van Addisco legt uit hoe we weten hoe het Latijn geklonken heeft.

Lees de mooiste werken uit de westerse literatuur

Leesgroepen Latijn

Als we het boek Familia Romana helemaal hebben afgerond, ben je klaar voor het echte werk! We hebben dan al wat passages origineel Latijn gelezen, maar nu kunnen we ons daar volledig op storten. Zo blijven we bezig met het Latijn en verbreden en verdiepen we de kennis van het Latijn nog verder. Er is ruim 2000 jaar aan Latijnse werken voorhanden, waarvan het merendeel nooit is vertaald. Voorlopig hoeven we ons dus niet te vervelen!

We gaan dus aan de slag met verschillende Latijnse teksten uit verschillende periodes van de geschiedenis. Tijdens de leesgroep is er tevens aandacht voor de meer stilistische kant van het Latijn: stijlmiddelen, bijzondere woordvolgordes en klankeffecten. Smullen dus!

Bij de leesgroep Latijn houden we ons gedurende 10 bijeenkomsten van 1.5 uur bezig met één bepaalde Latijnse auteur of een bepaald thema. De onderwerpen worden mede in overleg met de deelnemers bepaald. De verdere gang van zaken verschilt niet van die van de cursussen Latijn.

Tijdens de bijeenkomsten van de leesgroepen is er voldoende gelegenheid om bepaalde onderwerpen van de Latijnse morfologie en syntaxis te herhalen en uit te diepen.

Op dit moment lopen er vier leesgroepen:

 1. Dinsdagochtenden 10:30 – 12:00 uur: 
  Deze groep leest uit Roma Aeterna en de Fabulae Syrae;
 2. Dinsdagavonden 19:00 – 20:30 uur: 
  Deze groep leest uit Roma Aeterna – Vergilius
 3. Donderdagavonden 19:00 – 20:30 uur:
  Deze groep leest Apuleius’ Amor & Psyche
 4. Vrijdagavonden 19:00 – 20:30 uur:
  Deze groep leest uit Roma Aeterna – Livius

Voor vragen over het precieze niveau en eventuele aansluiting bij de groep kun je contact opnemen.

Over de docent

Casper Porton

Casper Porton (1985) geeft sinds 2004 met veel plezier lessen aan jongeren en volwassenen. In 2005 richtte hij zijn eigen onderwijscentrum Addisco op. Hij beheerst het Latijn als één van de weinigen in Nederland actief en is als zelfstandig vakdidacticus voorloper op het gebied van de inzet van gesproken Latijn als krachtig didactisch middel. 

Zijn interessegebieden zijn taalverwerving (hoe leren mensen een taal), mythologie, Romeinse poëzie (Vergilius, Ovidius, Catullus, Martialis) en de klassieke, gereconstrueerde uitspraak van het Latijn.

Voor het “op een bijzondere wijze toegankelijk maken van de Klassieken voor een breed publiek” ontving Casper in 2016 de OIKOS Award. In binnen- en buitenland is hij een veelgevraagd spreker door scholen, universiteiten en andere klassieke organisaties.
Meer over Casper Porton →

Toplocatie

Ons compleet nieuwe onderwijscentrum

Na ruim twee jaar verbouwen is ons nieuwe onderwijscentrum eindelijk gereed. We zijn bijzonder trots op onze nieuwe leer- en werkplek, waar het zeer fijn verblijven is. We hebben meerdere lesruimtes van verschillende formaten die stuk voor stuk smaakvol zijn ingericht en voorzien zijn van moderne leermiddelen. Het moderne klimaatbeheersingssysteem zorgt voor een prettige en constante temperatuur. Ook bij hogere buitentemperaturen is het binnen aangenaam koel en wordt de lucht continu ververst en gefilterd. De ligging van ons onderwijscentrum is ook zeer gunstig: vlakbij de A27 en A1 en bij een treinstation. Voor deelnemers van verderweg hebben we een live videoverbinding.

Addisco Online

Livestream

Voor deelnemers voor wie het onmogelijk is om wekelijks naar de lessen Grieks & Latijn in Hilversum te komen is er een livestream. Vanuit huis of van welke andere locatie dan ook kun je dan de lessen bij ons op afstand volgen. De docenten geven de reguliere lessen in het onderwijscentrum aan diegenen die wel naar Hilversum kunnen komen en jij volgt de lessen middels een videoverbinding.

Lesmateriaal dat tijdens de les wordt uitgereikt ontvang je digitaal of sturen we (op verzoek) per post naar je toe. Via de appgroep en het privéforum van je groep blijf je in contact met de docent en je cursusgenoten.

Vaak gestelde vragen

 1. Kleinschalig
  Groepen bij Addisco houden we bewust klein, zodat er voor iedereen voldoende aandacht is.​
 2. Interactief
  Door de kleinschaligheid zijn de lessen levendig en interactief.
 3. Toegankelijk
  Onze lessen zijn toegankelijk en goed te volgen, maar zijn van een hoog niveau.
 4. Unieke methode
  Bij Addisco leer je Latijn op een natuurlijke manier. Niets geen rijtjes, ingewikkelde grammaticale termen en lange woordenlijstjes stampen, maar direct stap voor stap Latijn leren lezen en de taal direct leren begrijpen, zonder de noodzaak van puzzelen, analyseren of vertalen.​

De aangeboden cursussen zijn bedoeld voor iedereen, dus voor jong en oud. De cursussen worden op zo’n manier gegeven dat iedereen makkelijk met de stof mee kan komen. Je bent dus nooit te jong of te oud. Voor ouderen zijn de cursussen uitermate geschikt om mentaal scherp te blijven. De leeftijden van onze cursisten variëren van 9 tot 90 jaar. Gemiddeld ligt de leeftijd van onze cursisten rond de 50.

Nee, dat is helaas een zeer hardnekkig misverstand. Latijn is echt niet moeilijker dan welke andere taal dan ook. Ten opzichte van het Nederlands zijn er uiteraard wel verschillen, maar dat maakt het leren van een nieuwe taal juist zo bijzonder en leuk. In principe kan iedereen – ongeacht leeftijd of opleidingsniveau – de cursussen die Addisco aanbiedt volgen. De enige vereisten daarvoor zijn een beetje goede wil en wat doorzettingsvermogen. Na een tijdje zult u zien dat er niet alleen verschillen, maar ook ontzettend veel overeenkomsten met onze huidige talen zijn.

Er zijn vele verschillende redenen om anno nu nog met Latijn bezig te willen zijn. De redenen lopen uiteen van goede hersengymnastiek, tot een beter begrip van de Romaanse talen. De belangrijkste reden is om prachtige teksten in het origineel te kunnen lezen en volledig te kunnen genieten van woordvolgordes en klankeffecten, die door vertalingen veelal verloren gaan. Daar komt bij dat het merendeel van de teksten nog helemaal niet vertaald is. Een andere goede reden is dat het leuk is en het je leven verrijkt.

Nee, Addisco verzorgt alleen de onder lesaanbod vermelde cursussen en activiteiten. Italiaans is een zogenaamde ‘levende taal’, Addisco richt zich vooral op het Oudgrieks en Latijn, zogenaamde ‘dode talen’, die we wel als levende talen doceren.

Voorkeuren zoals dag en tijd kunt u altijd via het inschrijfformulier (onder ‘bericht/opmerkingen’) doorgeven. We zullen hier rekening mee proberen te houden.

We bieden geregeld proeflessen aan. Verder is het mogelijk om op afspraak een keer kennis te komen maken of mee te kijken bij een al lopende cursus. Neem contact op en dan bekijken we de mogelijkheden.

Uiteindelijk komen we met de beginnerscursus in combinatie met de gevorderdencursussen op een niveau dat vergelijkbaar is met VWO 6 niveau (oude stijl).

De cursussen voorzien in meer dan voldoende kennis en vaardigheden om uiteindelijk staatsexamen te kunnen doen. Het onderwerp van het staatsexamen wisselt per jaar en er moet dus bovenop de cursus nog een jaar uitgetrokken worden voor de voorbereidingen op het staatsexamen. We begeleiden je daar graag bij.

Als er andere vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet en neem contact met ons op door een mail te sturen of even te bellen.

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden over de cursus Latijn voor beginners? Schrijf je dan in!

Stap 1

Aanmelden

Vul het inschrijfformulier in en controleer de gegevens. Check vooral je mailadres.

Stap 2

Mail checken

Je ontvangt een bevestiging per mail. Geen mail? Check de spam-box.

Stap 3

Betalen

Je ontvangt later nog een mail met de factuur en/of betaalgegevens.

Klaar!

Ingeschreven

De inschrijving is voltooid. Een week voor aanvang volgt de laatste informatie.

Wil je je niet direct inschrijven?
Als je wel op de hoogte wilt blijven over de cursussen Latijn van Addisco,
laat dan hier je naam en e-mailadres achter.

Misschien ook interessant?

OKTOBER 2020

Cursus Grieks

Leer Oudgrieks direct van links naar rechts lezen op een natuurlijke manier!

Lees meer
NOVEMBER 2020

Cursus Paleis op de Dam

Cursus en rondleiding met als thema de herleving en doorwerking van de klassieke oudheid.

Lees meer
Zomerschool Latijn zomer 2020

Zomerschool Latijn

Unieke onderdompelingservaring waarbij je Latijn leert lezen en begrijpen in het Latijn.

Lees meer

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel tijdens kantooruren 035 – 631 59 28 of stuur ons een mail of bericht.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!