Addisco in de media

Zo nu en dan duiken Addisco en oprichter Casper Porton op in de media. Hieronder volgt een overzicht van de verschenen artikelen en interviews.

Artikelen

Overzicht artikelen in kranten en tijdschriften.

Interviews enzo

Artikelen en interviews uit vakbladen of online.

Overige vermeldingen

Vermeldingen in boeken en andere media.

Addisco in de media

Krantenartikelen

Naast in plaatselijke kranten, zijn er ook artikelen verschenen over Addisco in Elsevier en NRC Next. We zijn dankbaar dat deze artikelen geschreven zijn. Het ‘nieuws’ in de meeste artikelen is dat je Latijn en Grieks ook kunt spreken, maar voor ons is dat vooral een didactisch middel om onze leerlingen en cursisten vooral goed en met succes en plezier Griekse en Latijnse teksten te leren lezen.

Hilversummer brengt dode taal tot leven

Casper Porton, oprichter van Addisco Onderwijs, over de voordelen van gesproken Latijn in de plaatselijke krant 'Gooi- en Eemlander'.

Latijn is een tijdmachine

Eindhovens Dagblad: “Bezoeker Casper Porton vertelt dat hij op een actieve manier Latijn geeft, en dat hij ook Latijn spreekt in de les. ‘Straks word ...

TAAL / LEUK: Latijn leren in het Latijn – ADDISCO – Elsevier

In de taalrubriek van Lucas Gasthuis (Elsevier Nr. 42 - 70e jaargang) zag ik tot mijn aangename verrassing - ik wist namelijk van niets - ...

LINGVA LATINA NON MORTVA SED RENATA* – nrc.next

Voor gymnasiasten betekende Latijnse les rijtjes met woorden in je hoofd stampen. Op de zomerschool van Addisco leer je de taal ook écht spreken. De ...

Jonge Hilversummer wint prestigieuze OIKOS Award

Artikel uit de 'Gooi- en Eemlander' over het winnen van de OIKOS Award 2016 door Casper Porton. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon ...

Onderwijscentrum voor klassieke talen na jarenlange verbouwing open

Artikel uit de Gooi- & Eembode over het nieuwe onderwijscentrum van Addisco en de Zomerscholen Grieks & Latijn.

Addisco in de media

Andere artikelen en interviews

Tevens is er in verschillende (vak)bladen en op verschillende websites geschreven over Addisco Onderwijs. Hieronder een greep uit de verschillende artikelen.

Twee Addisco-cursisten winnen grote vertaalwedstrijd Klassieke Olympiaden 2022-2023

Op 25 maart 2023 ontvingen Kerstin en Maryo respectievelijk de 1ste en 2de prijs bij de Klassieke Olympiaden, een grote ...
Lees meer →

‘Week van de Klassieken’ voor het eerst ook in ‘t Gooi

Vandaag start de Week van de Klassieken, waarin de klassieke oudheid dichtbij gehaald wordt met gratis lezingen en activiteiten over ...
Lees meer →

OIKOS Award 2016 – Juryrapport Casper Porton

De OIKOS Award/Publieksprijs 2016 is toegekend aan Casper Porton van Addisco Onderwijscentrum. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon ...
Lees meer →

Op zomercursus in Ankeveen

Onderstaand artikel over de Addisco Zomerschool Actief Latijn verscheen in het oktobernummer (2015) van het VCN Bulletin (162) van de ...
Lees meer →

Dies Latinus & Nox Graeca 2015

Onderstaand artikel over de Latijnse dagen van het Athenaeum Illustre en Addisco Onderwijs verscheen in het aprilnummer (2015) van het ...
Lees meer →

Latijn leren? Zo kan het ook!

Onderstaand interview met Casper Porton van Addisco Onderwijs over gesproken Latijn als krachtig didactisch middel verscheen in het oktobernummer (2014) ...
Lees meer →
Didactiek & werkvormen Latijn

Interviews with Communicative Greek Teachers (5): Casper Porton

Seumas McDonald interviewt Casper Porton over het doceren van Grieks en Latijn in de doeltalen.
Lees meer →

Addisco Onderwijs: Latijn leren in het Latijn

Onderstaand interview met Casper Porton van Addisco Onderwijs over gesproken Latijn als krachtig didactisch middel verscheen in het maartnummer (2014) ...
Lees meer →

Addisco in de media

Overige media en vermeldingen

Tot slot een overzicht van overige vermeldingen en media waarin Addisco of een van onze docenten worden genoemd.

Uit een interview met vakdidactica Katja De Herdt van de Universiteit Gent: “Vier jaar geleden heb ik een enorme sprong gemaakt in mijn denken over (en mijn beleving van) Latijnse taalverwerving. Ik heb toen een zomercursus levend Latijn gevolgd bij topleraar Casper Porton (addisco.nl) en er is een wereld opengegaan. Na enkele uren immersie bleek het niet onoverkomelijk moeilijk om Latijn te spreken – alsof jarenlang afgesloten lades in de kasten van mijn brein één na één opensprongen. Voordien leek Latijn spreken me behoorlijk absurd en was ik ook nogal vies van zelfgeschreven Latijn. Ik ben me dan gaan verdiepen in de zogenaamde communicatieve methode en het onvolprezen handboek Familia Romana van Hans Oerberg. Ondertussen ben ik ervan overtuigd dat ook voor klassieke talen een natuurlijke, meer impliciete manier van taalverwerving heilzaam kan zijn, zeker voor heterogene groepen en voor leraren die graag met handen en voeten lesgeven. En dat leerlingen op deze manier met minder moeite woordenschat en tekstbegrip verwerven, staat voor mij als een paal boven water. Maar dé beste methode om oude talen te onderwijzen, bestaat natuurlijk niet.”

Met deze woorden werd Casper Porton ingeleid door de voorzitter van het NKV in Twente (december 2023) voor zijn lezing over Ovidius.

Cato Joris verwijst op verschillende punten in zijn masterthesis naar artikelen van Cerianne en Casper Porton.

Aldus Claudia Jong op haar weblog over haar lessen Latijn bij Addisco Onderwijscentrum.

Oudheidkundige Jona Lendering interviewt in een reeks video’s archeologen, oudheidkundigen en classici over de vraag hoe oudheidkundigen weten wat ze weten. In de tweede aflevering legt Casper Porton van Addisco Onderwijs uit hoe classici weten hoe het Latijn vroeger geklonken heeft.

Kort verslag van de jaarlijkse Scholae Latinae, die dit jaar zijn georganiseerd door Gymnasium Bernrode in samenwerking met de Abdij van Berne en Addisco Onderwijs.

Een mooie bespreking van het werk van Magda van Tilburg: “Magda is dan ook trots op haar nieuwe-versie comics in kleur van Classica Signa die tegenwoordig door het leven gaat als Antiqua Signa. Dat betekent niet dat de oer-stripdeeltjes uit beeld zijn. Deze worden verkocht onder de oude verzamelnaam Signa Classica en wel bij haar ‘partner’ in klassieke crime, Casper Porton (Addisco). Hij is ook van plan het album ‘Romulus et Remus’ te gaan uitgeven. Ook zit er een remake in de pijplijn van haar eerste Griekse verhaal. Kortom, de belangstelling voor Van Tilburgs stripwerk is nog lang niet gedoofd.”

Een ‘dode’ taal leren lijkt vandaag de dag wel het stomste dat je kan doen. Wetenschappen en ‘levende’ talen leren, dat is de toekomst! Maar dat is buiten het enthousiasme van latinist Christian Laes gerekend. Wedden dat je na het zien van dit college opnieuw de boeken induikt om zo Latijnse websites te kunnen begrijpen?
In het filmpje verwijst Christian Laes o.a. naar de website van Addisco en het weblog van Casper Porton.

“Maar er zijn meer manieren om een dode taal tot leven te wekken. Onlangs was op de Lindenborg te gast in het kader van het Certamen Septentrionale – de vertaalwedstrijd Grieks en Latijn voor gymnasiasten uit de bovenbouw – Casper Porton van Addisco, die sprankelend en spetterend sprak en speelde met de leerlingen in uitsluitend Latijn. Hij is intussen landelijk bekend als voorstander van gebruik van Latijn en Grieks in de lessen van die talen, schreef een methode waar geen woord Nederlands in staat en heeft intussen vele volgers die daadwerkelijk in het Latijn en in het Grieks communiceren met hun leerlingen.” aldus Anneke de Vries in een artikel dat zij schreef voor Dagblad van het Noorden.

Ook tijdens de 6de editie van deze noordelijke vertaalwedstrijd Grieks en Latijn was er na de lunch tijd voor Actief Latijn: “Om de weg naar beneden van het eten te veraangenamen, volgde na de lunch een vertelling in het Latijn met een gezamenlijk gezongen lied, een activerend programma dat verzorgd werd door Casper Porton van Addisco en dat in zeer goede aarde viel.” in het verslag van deze dag door Anneke de Vries.

“In het begin gebruikte de rondleider, Casper Porton, natuurlijk makkelijke woorden en eenvoudige zinnen, maar al snel moeilijkere. Zodra hij kon, maakte hij bijzinnen met betrekkelijk voornaamwoorden, voegwoorden, coniunctivi, gerundiva etc. Helemaal tot aan het eind – na vijf kwartier – bleven de leerlingen aandachtig luisteren en meedoen. Het museum doet zijn eerste ervaring op met deze rondleiding. Ons gymnasium is dus de eerste school die dit nieuwe product heeft uitgeprobeerd.” 

Bron: verslag van de rondleiding op de website van het Coornhert Gymnasium; artikel is helaas niet meer raadpleegbaar. Een kort fragment van de rondleiding is nog wel te bekijken op YouTube.

[…] Gelukkig heb ik nu een docent gevonden in Hilversum die zo’n 10 jaar geleden het initiatief heeft genomen om Latijn weer als gewone taal te onderwijzen. En gelukkig, deze “Rivella-docent” heeft door jarenlange inzet zichzelf Latijn als spreektaal geleerd. Nu heeft hij eindelijk een aantal scholen zover gekregen om – stapje voor stapje – de onderwijsmethode te veranderen. Hierdoor wordt Latijn leuker, sneller te leren en daardoor interessanter. […]

Uit een blogartikel van Bauke Wolters over ‘Nerds, Rivella en Latijn‘.

De 18-jarige Jelmar de Vries zit in klas 6 van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen. Hij is een van de weinige middelbare scholieren in Nederland die het Latijn ook actief beheersen. De redactie van het VCN-bulletin kwam hem op het spoor omdat Jelmar afgelopen zomer bij de zomerschool van Casper Porton aanwezig was en de daar aanwezige classici verbaasde met zijn spreekvaardigheid in het Latijn.

Bron: interview in nieuwsbrief van de VCN.

Engelstalig artikel door dr. Bas van Bommel van de Universiteit Utrecht over het Grieks- en Latijnonderwijs in de 21ste eeuw in Nederland en de ‘living Latin’-movement.

Eric Sneiders beschrijft in het artikel ‘Levend Latijn in de praktijk op het Cygnus Gymnasium‘ hoe ze op het Cygnus in Amsterdam werken sinds hun overstap op de contextueel-inductieve-methode van Ørberg en de inzet van gesproken Latijn als didactisch middel. Bij de overstap hebben ze veel hulp gehad van Casper Porton van Addisco.

Latijn als levende taal met TPR Storytelling is een groot succes in Amerika. Tijd om dit ook in Nederland te gaan doen? Leuk artikel met links naar goede blogs van Keith Toda en Justin Slocum Bailey en Casper Porton.

Wat was het woensdag 11 februari op de Lindenborg een inspirerende en intellectueel uitdagende dag. Voor alweer de vierde keer werd daar de Noordelijke Vertaalwedstrijd (Certamen Septentrionale) Grieks en Latijn voor gymnasiasten uit de bovenbouw gehouden. Casper Porton gaf na de lunch “een sprankelende workshop Levend Latijn”. Het hele artikel lees je hier.

Bent u van plan uw Latijn of Grieks op te frissen of te proberen een van die talen te leren? Casper Porton is docent klassieke talen. Op zijn weblog Classiculus Blog staan artikelen, opdrachten, filmpjes en zelfs links voor examens.

De methode die hij gebruikt om mensen met plaatjes en situaties Latijn te leren is bijzonder.

Over zijn enthousiaste aanpak verschenen enkele lezenswaardige artikelen: Latijn: de sleutel
tot humanistische bronnen en Latijn leren in het Latijn.

In zijn Zomerschool Levend Latijn leert Casper Porton mensen deze taal goed en snel onder de knie te krijgen. Ook in 2015 vindt deze cursus weer plaats. Hij geeft daarnaast geregeld na- en bijscholing aan docenten.

Uit: Taalpost (van OnzeTaal)

Leuk artikel (vanaf pagina 8) over de ervaringen met de invoering van ‘Levend Latijn’ in de eerste klassen van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam.
“[…] Tegelijk met de invoering van LINGVA LATINA zijn de vijf Cygnus-docenten van het eerste leerjaar Latijn dan ook begonnen met het inzetten van gesproken Latijn in de les om de leerlingen ook via die weg onder te dompelen. Dat gaat niet altijd gemakkelijk, vooral ook omdat geen van ons dit ooit heeft geleerd. Niet op de gymnasia waar we zelf op hebben gezeten. Niet op de universiteit. Om die reden heeft een viertal collega’s een zomercursus gevolgd <bij Addisco> om zich die vaardigheid eigen te maken. Met dat gesproken Latijn spreken we ook de taalleer-capaciteiten aan die ieder mens van nature bezit. […] Bovendien hebben alle eerstejaars een account voor Addisco.nl, een site tjokvol digitale oefeningen behorend bij LINGVA LATINA, gemaakt en beheerd door de Nederlandse goeroe van het gesproken Latijn: Casper Porton.”

Deel vijf van een serie interviews met docenten klassieke talen die gesproken Grieks en Latijn inzetten als didactisch middel tijdens hun lessen. Eerder werden al Sebastian Carnazzo, Michael Halcomb, Christophe Rico en Stephen Hill geïnterviewd. In dit vijfde en voorlopig laatste interview van de serie is het de beurt aan Casper Porton, oprichter van Addisco Onderwijs, om te vertellen over zijn ervaringen.

Update: De site waarop dit artikel stond is helaas verwijderd. Het artikel kun je nog hier lezen.

Docente Latijn en Grieks van het Dockinga College, mevrouw Braaksma, was één van de twintig deelnemers aan de Zomerschool gesproken Latijn, die van 11 t/m 16 augustus door Addisco Onderwijs georganiseerd werd in Ankeveen en zij start nu zelf met lessen actief Latijn op het Dockinga College. Zie hier het artikel van RTV NOF:

Dockinga College start met unieke lessen Latijn

Docente Latijn en Grieks van het Dockinga College, mevrouw Braaksma, was één van de twintig deelnemers aan de Zomerschool Latijn, die van 11 t/m 16 augustus georganiseerd werd in Ankeveen. Roberto Carfagni, oud-docent van de Accademia Vivarium Novum in Rome, en Casper Porton, oprichter van Addisco Onderwijs, gaven deze week interactieve lessen in het gesproken Latijn. Gedurende de complete zomerschool was de voertaal Latijn, opdat de docenten de spreekvaardigheid zo snel mogelijk onder de knie kregen.

Porton is de voorloper in Nederland op het gebied van gesproken Latijn als krachtig didactisch middel in het voortgezet onderwijs. In Amerika en Italië wordt gesproken Latijn al langer ingezet in de lessen en de reacties zijn lovend. Nu volgt ook het Dockinga College als één van de eerste scholen in Nederland met dit unieke onderwijsconcept. Volgens mevrouw Braaksma wordt op deze manier een zogenaamde ‘dode’ taal tot leven gewekt.

De zomerschool bestaat uit totaal drie afzonderlijke weken. De tweede week is met name bezocht door docenten. In totaal heeft de zomerschool veertig deelnemers gehad. Voor meer informatie kunt u terecht op www.addisco.nl.

Monique Schoutsen (classica, informatie- en collectiespecialist, blogger, optimist) heeft een leuk stukje over Addisco Onderwijs geschreven op haar weblog Festina Lente, waar nog veel meer andere leuke blogposts te vinden zijn:

“Mensen die het Grieks en Latijn tot leven willen brengen, daar heb ik altijd een zwak voor. En van de week kwam ik er weer een tegen: Casper Porton. Op Facebook. Via Saskia.

Casper Porton is een vrolijke classicus van rond de dertig, die vindt dat de klassieke talen niet behandeld moeten worden als dode talen, maar gewoon gesproken moeten worden. Hij geeft veel bijles en beginners- en gevorderdencursussen, met name ook aan volwassenen, en is bovendien sinds 2010 als docent klassieke talen verbonden aan de Kees Boeke school in Bilthoven.

Zijn lessen geeft hij als het even kan niet in het Nederlands, maar in het Latijn en hij probeert daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van ICT en speelsheid. Natuurlijk heeft hij als moderne classicus ook een website, een weblog, een Twitter-, YouTube- en Facebookkanaal. Allemaal onder de swingende naam Addisco: ik leer bij.
Want hij is erg open en gecharmeerd van het delen en leren van elkaar.

Lekker, daar krijg ik energie van. Disco!”

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel of app tijdens kantooruren 06 – 381 22 149 of stuur ons een mail.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!