Inhaalprogramma's
en examentrainingen
Grieks & Latijn op maat

Door ziekteverzuim, de COVID-maatregelen of een docententekort kunnen leerlingen een kritieke achterstand oplopen. Hun grammaticale basis, woordenschat en vertaalvaardigheid is onvoldoende. Addisco geeft deze leerlingen weer vertrouwen bij de klassieke talen met een inhaalprogramma Latijn of Grieks op maat in hun eigen vertrouwde omgeving op school en in samenspraak met hun eigen docent(en). Door samenwerking met Addisco kan de school deze leerlingen extra ondersteunen zonder de werkdruk voor docenten te verhogen.

Inhaalprogramma's Latijn & Grieks

Welke training is geschikt voor jouw leerlingen?

We passen onze trainingen en inhaalprogramma’s volledig aan jullie wensen en behoeftes aan. Voor examenleerlingen hebben we al met zorg een standaardprogramma ingericht, maar ook daarin kunnen we nog schuiven waarop we extra nadruk willen leggen. Vaak bestaat een training uit een combinatie van vertaaltraining, grammatica-uitleg en -oefeningen, studiecoaching en tekstbegrip. We overleggen over de inhoud van de training en hebben ook een digitale enquête klaarliggen. Via de enquête kunnen leerlingen aangeven welke onderdelen ze graag tijdens de training willen behandelen.

Grieks en Latijn bijspijkeren

Training voor leerlingen klas 4 en 5 waarin we grammatica herhalen, vertaalvaardigheid trainen en coachen in studievaardigheden t.b.v. Grieks of Latijn.

Examentraining op school

We helpen examenkandidaten voorbereiden, essentiële vaardigheden oefenen en basiskennis herhalen gericht op een goed examenresultaat.

Stap voor stap de vereiste kennis weer op peil brengen

Grieks en Latijn bijspijkeren

Als je leerlingen eenmaal een flinke achterstand hebben opgelopen, is het lastig om die hiaten snel weg te werken. Een wondermiddel is er niet, maar wij helpen je leerlingen wel weer op de juiste weg. In overleg met de docent(en) en leerlingen kijken we naar wat er nodig is om de resultaten te verbeteren. Daarna stellen we samen een programma op om lesstof in te halen. Voor bovenbouwleerlingen betekent dit vaak dat we wat basisgrammatica moeten herhalen. Daarnaast kijken we naar vertaalvaardigheid, omdat dit een steeds belangrijker onderdeel wordt. We laten leerlingen tijdens de training zowel zelfstandig als onder begeleiding vertalen en maken per leerling een foutenanalyse. Zo krijgt elke leerling inzicht in zijn eigen sterke en zwakke punten. Tenslotte hebben veel leerlingen baat bij studiecoaching, zodat zij in het vervolg beter weten hoe ze op een teksttoets moeten voorbereiden. Wat we precies gaan doen, welk type teksten en welke auteur(s) we behandelen, bepalen we samen. 

Onderdelen van de training

De volgende onderdelen kunnen worden toegevoegd aan de training:

  • Vertaaltraining: uitleg over diverse vertaalstrategieën, die we daarna toepassen op minimaal één oefentekst van een auteur naar keuze. Leerlingen vertalen een deel van de tekst onder begeleiding en een deel zelfstandig. Daarna volgt persoonlijke feedback en een foutenanalyse. Leerlingen krijgen daarmee snel inzicht in hun eigen sterke en zwakke punten.
  • Herhaling grammatica: heldere uitleg over (onderdelen van) de Griekse en of Latijnse grammatica met oefenmateriaal en handige handouts. 
  • Tekstbegriptraining: aan de hand van een tekst naar keuze kijken we naar tekstbegrip en tekstvragen. Leerlingen leren welke vragen ze kunnen verwachten op een toets en hoe ze daarop moeten inspelen tijdens de voorbereiding. We gaan in op tekstinhoud, zinsverband, stijlfiguren, narratologie, verwijzingen en vertaalvragen.
  • Studiecoaching: korte theoretische uitleg over de werking van hersenen en de gevolgen voor de praktijk van een taal leren. Leerlingen krijgen heldere tips die echt werken bij het plannen, voorbereiden op toetsen en het maken van toetsen zelf. 
  • Woordenschat: afhankelijk van de wensen kunnen we ook kijken naar opbouw van een basiswoordenschat. Dit kan door middel van verhalen tijdens de les. Bovendien leren we leerlingen hoe zij buiten de les om hun woorden beter, sneller, makkelijker en langer kunnen onthouden.

De beste en meest volledige voorbereiding voor je eindexamen Latijn & Grieks

Examentraining op school

Een examentraining op je eigen school, maar onder leiding van een andere docent, kan leerlingen ontzettend inspireren. Bij Addisco hebben we ruime ervaring met examentraining en kunnen we ook een programma op maat maken voor leerlingen van jouw school. Eerder hebben we onder andere de leerlingen van het Anna van Rijncollege (Nieuwegein) en het Gymnasium Novum (Voorburg) kunnen helpen met een speciaal opgesteld programma. De leerlingen waren zeer tevreden. De beide scholen kozen ervoor om de examentraining buiten reguliere schooltijden aan te bieden, maar dat weerhield leerlingen niet ervan om zich massaal op te geven voor dit aangeboden steuntje in de rug. Waar het Anna van Rijn ervoor koos om het programma te spreiden over vijf vrijdagmiddagen (totaal 10 uur), ging het Novum juist voor twee vrijdagen en zaterdagen in de vakantie (totaal 12 uur per groep). Beide scholen kozen voor een combinatie van het herhalen van de basiskennis en -vaardigheden en het voorbereiden op het examen.

Onderdelen van de examentraining

We raden scholen aan om in de examentraining in ieder geval tijd in te ruimen voor vertaaltraining, waarbij scholieren de kans krijgen om in ieder geval tweemaal te vertalen. Hoeveel tijd er daarnaast besteed wordt aan tekstbegrip en eventueel herhalen van de basis, kunnen we samen bepalen.

Van vragen stellen word je wijzer

FAQ - Vaak gestelde vragen

We stellen een maximum van 26 leerlingen per groep om kwaliteit te kunnen waarborgen. Bij extreme achterstanden (bijvoorbeeld als leerlingen een heel schooljaar moeten inhalen) is de maximale groepsgrootte 12 leerlingen.

Voor een programma op maat rekenen we een prijs op maat. De richtprijs is €500,- per dagdeel (9.30-12.30 of 13.00-16.00) en gangbare reiskostenvergoeding. Deze kosten zijn inclusief: lesmateriaal, eventuele extra uren voor overleg, het maken van extra of nieuw lesmateriaal horen erbij. Lessen binnen algemeen vormend onderwijs zijn vrijgesteld van btw. Vraag voor meer informatie een offerte aan.

We geven deelnemende leerlingen lesmateriaal dat aansluit bij het inhaalprogramma. Zo hebben we overzichten van de basisgrammatica (morfologie), maar ook handouts met betrekking tot een specifiek grammaticaal onderwerp (bijvoorbeeld coniunctivus in de hoofdzin), oefenteksten ten behoeve van vertaalvaardigheid, examentips, feedbackformulieren, grammaticale opdrachten, oefenvragen voor het examen Latijn en Grieks, et cetera. Wat we eventueel nog niet hebben, kunnen we maken.

Nee. Al het lesmateriaal dat nodig is voor de lessen en we beschikbaar stellen aan de deelnemende leerlingen is gratis. Het is echter niet toegestaan om het lesmateriaal zonder toestemming te delen met anderen. 

Dat ligt aan de wensen en behoeftes van de leerlingen. We raden voor een examentraining altijd minimaal twee dagdelen aan. In één dagdeel hebben we tijd de basismorfologie te herhalen en een beetje te oefenen, maar vertaalvaardigheid oefenen past daar dan niet meer bij. Het is handig om vooraf bij de leerlingen in kaart te brengen waar zij behoefte aan hebben. Vervolgens kunnen we overleggen over de benodigde duur van het programma.

Ja, in overleg zijn trainingen en inhaalprogramma’s ook in weekenden of vakanties te plannen. Houd er wel rekening mee dat er iemand aanwezig zal moeten zijn op locatie om de school te openen en sluiten. Als de Covid-maatregelen het toestaan, zijn er ook lessen mogelijk in het onderwijscentrum van Addisco. We hebben drie ruimtes voor grotere groepen (12-50 personen) en drie werkruimtes voor kleinere groepjes (1-10 personen).

Ja, alhoewel we absoluut de voorkeur geven aan lessen op locatie, omdat dit zich meer leent voor interactie en variatie in werkvormen.

Ja, binnen de beperkingen van de huidige Covid-maatregelen kunnen we ook lessen bij ons op locatie realiseren. Echter vallen we als onderwijscentrum niet onder de regels van het reguliere onderwijs. We kunnen via mail of telefonisch toelichten wat er op het moment mogelijk is. 

Ja, ook een training gericht op grammatica en woordenschat voor de onderbouw is mogelijk. In overleg met de docent(en) kunnen we de training methode-onafhankelijk uitvoeren of aansluiten bij de gebruikte methode op de school. We zijn in principe bekend met alle gebruikelijke methodes op de Nederlandse markt, waaronder: Familia Romana, Minerva, Fortuna, SPQR, Disco, Lingua Latina, Via Nova, Vivat Roma, Pallas, Kosmos, Chairete, Argos. Voor onderbouwklassen is het lastiger om leerlingen uit diverse jaarlagen samen te voegen tot één groep. We raden daarom aan om per jaarlaag een training op te zetten.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel of app tijdens kantooruren 06 – 381 22 149 of stuur ons een mail.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!