Organisaties

Gastlessen, workshops, colleges, rondleidingen en presentaties over verschillende onderwerpen op locatie voor scholieren, studenten, docenten of belangstellenden.

Waar ben je naar op zoek?

Ons lesaanbod voor organisaties

Op uitnodiging komen we graag bij je op locatie langs voor bijvoorbeeld een gastles, workshop, lezing, college of rondleiding. Ook voor invullen van (een deel van) een gymnasiumdag, denken we graag mee.

De precieze invulling en duur van een proefles en/of workshop bepalen we in overleg. Voor meer informatie, advies en een offerte op maat kun je contact opnemen met Casper.

Inhaalprogramma's & examentrainingen op maat

Complete klassen die een achterstand hebben opgelopen helpen wij met onze inhaalprogramma’s Latijn of Grieks op maat. Deze lessen geven we in hun eigen vertrouwde omgeving op school en in samenspraak met hun eigen docent(en).

Gastlessen

Een gastles of demonstratieles Actief Latijn aan uw leerlingen (klas 1 t/m 6) of studenten.

Bijscholing op maat

Workshops op maat voor de sectie klassieke talen of voor een groep studenten.

Lezingen

Een lezing of college aan, leerlingen, studenten of belangstellenden over verschillende onderwerpen.

Excursies

Rondleidingen door het RMO of het Paleis op de Dam in het Nederlands of in het Latijn!

Agenda

Schooljaar 2022-2023

Hieronder volgt een kort overzicht van workshops en college’s die door door een groter publiek te volgen zijn.
Workshops op maat of in besloten kring worden hier meestal niet vermeld.

SEPTEMBER

Lustrumconferentie BGV

Boekenstand · 10 september 2022 · Aob Hoofdgebouw Utrecht

Dynamic Language Learning Conference

Workshop Actief Latijn · 24 september 2022 · Almelo

OKTOBER

LILIVM 4 - Greco Latino Vivo

14 t/m 16 oktober 2022 · 9:00 - 22:00 uur · Greco Latino Vivo, Florence

DECEMBER

Examenlezing - De schoonheid van Ovidius

Lezing 14 december 2022 · 19:30 - 21:30 uur · Nederlands Klassiek Verbond, Twente

FEBRUARI

Examenlezing - De schoonheid van Ovidius

Lezing 28 februari 2023 · 19:30 - 21:30 uur · Nederlands Klassiek Verbond, Nijmegen

MAART

Examenlezing - De schoonheid van Ovidius

Lezing 31 maart 2023 · 19:30 - 21:30 uur · Nederlands Klassiek Verbond, Friesland

“Veel ruimte voor eigen inbreng en humor tussendoor zorgen voor, wat mij betreft, een optimaal klimaat om te leren!”

Lezingen & workshops

Onderwerpen

Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen voor presentaties en workshops. Combinaties zijn ook mogelijk. Hulp nodig bij het kiezen? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Als nog niet de hele sectie overtuigd is van de inzet van gesproken Latijn als didactisch middel, komt Casper graag langs. Hij geeft een inleiding op deze krachtige didactiek aan de hand van lesvoorbeelden, verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek en ervaringen en reacties uit de praktijk.

Casper heeft heel veel ervaring met het werken met deze methode en weet precies hoe je op een efficiënte en doeltreffende manier met dit boek en het aanvullende materiaal kunt werken. Naast een algemene uitleg over de methode geeft hij advies over de manier van volgen en toetsen van de leerlingen en de invulling van de lessen.

NOTA BENE: Het is niet nodig Latijn te spreken als je met deze methode wilt werken.

Deze didactiek geeft met name in de beginfase van het taalverwervingsproces een enorme boost. Door de kinderen in de doeltaal allerlei opdrachten en commando’s te geven, bied je ze de kans de taalstructuren op een onbewust niveau te verwerven. Tijdens deze workshop leer je deze didactiek zelf in te zetten en aan te passen aan de methode(s) die je gebruikt.

Dit is een veelomvattende moderne vreemde talen didactiek, waaruit Casper een aantal werkvormen heeft gehaald die bijzonder nuttig zijn voor de klassieke talen. We focussen vooral op het gebruik van het stellen van vragen in de doeltaal en de inzet van visuele hulpmiddelen als plaatjes en filmpjes tijdens de lessen. Net als TPR kan TPRS gebruikt worden in combinatie met iedere andere lesmethode (dus niet alleen met Lingua Latina per se illustrata).

Hoe komt het dat leerlingen uren naar filmpjes op YouTube kunnen kijken, maar zich al na tien minuten uitleg in de les beginnen te vervelen? Tijdens deze workshop leer je hoe je filmjes kunt inzetten tijdens je lessen om op die manier niet alleen cultuur te behandelen, maar ook taal.

Story Listening is een uitermate geschikte didactiek voor de Klassieke Talen: de docent vertelt per les of lessenreeks één van de vele aansprekende verhalen van de Grieken en Romeinen in het Grieks of Latijn aan de leerlingen op zo’n manier dat vrijwel 100% van het verhaal te begrijpen is. Dat kan o.a. aan de hand van gebaren, tekeningen en afbeeldingen. In tegenstelling tot TPRS wordt er bij deze lesvorm geen output van de leerlingen gevraagd. Waarom is deze manier van lesgeven zo effectief? Hoe bouw je een les of lessenreeks op? Wat zegt het onderzoek over deze didactiek? Op deze en andere vragen krijg je antwoord en na afloop kun je ook zelf op een begrijpelijke manier een verhaal vertellen in de doeltaal (=Grieks/Latijn).

Vaak is een tekst te ingewikkeld voor de leerlingen om direct van links naar rechts te kunnen lezen. Tijdens deze workshop leer je hoe je een (originele) tekst kunt herschrijven naar vereenvoudigde versies en hoe je verder deze embedded reading kunt inzetten tijdens de lessen Latijn.

Een goede toets maken is nog helemaal niet zo eenvoudig. Wat toetsen we eigenlijk en waarom? Tijdens deze workshop word je aan het denken gezet over verschillende manieren van toetsen (summatief/formatief) en de vormen waarin je die kunt gieten. En denk je na over waarom we eigenlijk toetsen. Uiteindelijk komen we samen tot een voor iedereen ideale toetsvorm: prettiger voor zowel de leerling als de docent, die een representatief beeld geeft over het huidige niveau van de leerling en tijdbesparend zowel tijdens en buiten de lessen (qua nakijktijd en nabespreken), zodat we meer tijd overhouden voor onze lessen.

Tijdens deze interactieve workshop kunnen deelnemers ervaren hoe het is om Latijn te leren zonder daarvoor eerst rijtjes en woordenlijsten te moeten stampen. Casper zal na een korte introductie over taalverwerving en hoe mensen het beste talen kunnen leren, verschillende voorbeelden geven van hoe een les er in het Latijn uit kan zien. De docent spreekt daarbij in het Latijn (in gereconstrueerde uitspraak), maar op een begrijpelijke manier waardoor alles te volgen is (zelfs voor niet Latinisten) door gebruik te maken van audiovisuele hulpmiddelen. Deze lezing staat garant voor een leuk, vermakelijk dagdeel met veel praktijkvoorbeelden en interactiviteit. Leerzaam voor gymnasiasten, oud-gymnasiasten, docenten en studenten klassieke talen! Maar ook voor degenen die niet eerder Latijn hebben gedaan is dit een mooie kennismaking met het Latijn.

Door al het gepuzzel, geanalyseer en door alles eerst naar het Nederlands te vertalen, zien we soms niet meer hoe mooi het Latijn in de originele staat eigenlijk is. Casper zal, aan de hand van verschillende passages van verschillende auteurs, laten zien en vooral ook laten horen (in de gereconstrueerde klassieke uitspraak) hoe mooi het Latijn is en daarbij vooral ingaan op de Latijnse woordvolgorde en verschillende klankeffecten.

Aan de hand van een passage (40 regels) uit de Metamorphosen van Ovidius laat Casper zien waarom het zo belangrijk is om de Klassieke auteurs met je oren te lezen. Met lezen bedoelen we hier niet vertalen, maar met begrip hardop voorlezen met de juiste pauzes na woordgroepen. Er zal tijdens de presentatie ook aandacht zijn voor de gereconstrueerde uitspraak en metrisch lezen met inachtneming van de natuurlijke accenten (en niet de ictus!). Na de voordracht van de betreffende tekst, die Casper uit z’n hoofd zal voorgedragen, lezen we de tekst samen nogmaals en gaan we per regel verder in op de betekenis en vooral op de verschillende klankeffecten die in de regels verborgen blijken te liggen. Inhoud en vorm zijn telkens op elkaar afgestemd.

De dactylische hexameter of andere versvormen scanderen is tijdens de meeste lessen Latijn vervallen tot een soort van trucje waarbij kunstmatige regels moeten worden toegepast die – zo zal blijken – voor een groot deel onjuist zijn. Hoe kunnen we onze leerlingen beter leren scanderen? Tijdens deze workshop kom je daarachter.

‘The Living Latin movement’: een wereldwijde community van mensen die het Latijn actief (willen) beheersen en materiaal met elkaar delen. Blogs, YouTube-filmpjes, podcasts, tijdschriften en boeken: wat is er allemaal te vinden en wat drijft deze mensen? Deze lezing geeft een inkijk in de voor velen onbekende community: hoe hebben deze mensen de taal geleerd, hoe houden ze onderling contact en houden ze hun kennis op peil? Hoe wordt er omgegaan met verschillen in uitspraak en visies op taalverwerving? Aan de hand van de bekendste Latijnsprekers en zij die actief bijdragen via diverse media onthult Casper de geheime wereld van het Latijn.

Je wilt Latijn leren en daarvoor een lesmethode kiezen. Maar welke? Er zijn er zo veel! Kunnen we niet gewoon Latijn leren zoals de Romeinen dat deden? Deze lezing behandelt verschillende methodes om Latijn te leren en te doceren uit verschillende periodes van de oudheid tot nu en focust daarbij vooral op de afgelopen 200 jaar. We bekijken en ervaren de meest uiteenlopende methodes om Latijn te leren, gaan in op de achterliggende didactiek en koppelen dat aan inzichten uit de wetenschap. We sluiten af met een blik op de toekomst van het Latijn onderwijs. Hoe ziet de lesmethode van de toekomst eruit?

Het eindexamen van 2020 staat in het teken van de dichter Vergilius en zijn grootse epos: de Aeneis. Tijdens deze lezing bekijken we wat zijn dichtwerk zo bijzonder maakt en focussen we op een aantal prachtige passages die Casper zal voordragen in de gereconstrueerde Latijnse uitspraak. We zullen het hebben over metriek, klankeffecten en zelfs over hoe je de verzen van Vergilius zou kunnen zingen.

Kunsthistorica Esther Uijtdehaage en Casper Porton leiden graag klassen op een interactieve manier rond in het Paleis op Dam. Hierbij leggen zij de nadruk op de doorwerking van de Klassieken in de architectuur, de beelden en schilderijen. Verschillende verhalen uit het Klassiek en Bijbels verhalengoed komen voorbij. Ook op de iconografie wordt uitvoerig ingegaan.

Deze rondleiding kan ook deels of volledig in het Latijn gegeven worden.

Het Rijksmuseum van Oudheden en Addisco Onderwijs bieden vanaf het schooljaar 2016/2017 een nieuwe en unieke rondleiding aan: een bezoek aan de Romeinse collectie van het museum in het Latijn.

Deze rondleiding is uitermate geschikt voor leerlingen die al met Actief Latijn werken, maar ook voor leerlingen die nog nooit iemand Latijn hebben horen spreken is deze rondleiding goed te volgen. Casper past zijn taalgebruik aan de leerlingen aan, waardoor er na de rondleiding niet alleen veel over de verschillende voorwerpen geleerd is, maar ook veel over en in het Latijn.

5/5

“Heel interessante nascholing. De eerste nascholing die ik echt van begin tot het eind boeiend vind.
Het is heel inhoudelijk, de didactiek praktisch en heel erg leuk!”

Deze organisaties gingen je voor

Referenties

Sinds 2013 heeft Casper verschillende lezingen, workshops en gastlessen over (Actief) Latijn en Grieks verzorgd bij verschillende scholen, universiteiten en organisaties in binnen- en buitenland.

Gymnasia en scholengemeenschappen

En nog vele andere scholen waaronder: Cygnus Gymnasium, Johan de Witt-Gymnasium, O.R.S. Lek en Linge, Anna van Rijn College, Gymnasium RSG Magister Alvinus, Gymnasium Camphusianum, Willibrord Gymnasium.

Universiteiten & Hogescholen

Andere (klassieke) organisaties

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel of app tijdens kantooruren 06 – 381 22 149 of stuur ons een mail.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!