Pegasus Fonds

Addisco Onderwijs ondersteunt met het ‘Pegasus Fonds’ studenten en andere deelnemers voor wie de financiën een belemmering vormen om deel te kunnen nemen aan ons lesaanbod.

Vanuit het fonds verstrekt Addisco beurzen en organiseren we activiteiten die we gratis of tegen een sterk gereduceerd bedrag aanbieden. 

Addisco heeft al jaren een lesaanbod dat toegankelijk is voor iedereen – ongeacht leeftijd en opleidingsniveau en zonder in te boeten aan niveau. Sinds de oprichting van het Pegasus Fonds in 2021 kunnen we het ook financieel voor iedereen mogelijk maken om bij te leren over de Griekse en Latijnse taal en cultuur. 

A D D I S C O

Pegasus Fonds

Het Pegasus Fonds is een spaarpot waaruit we beurzen verstrekken aan studenten en andere deelnemers, die anders om financiële redenen niet zouden kunnen deelnemen aan ons lesaanbod.

Het geld voor het Pegasus Fonds is vooral afkomstig van donaties door onze vaste cursisten die lessen volgen bij Addisco Onderwijscentrum en andere gulle gevers. Addisco draagt jaarlijks ook bij aan het fonds. 

Dit fonds is uitdrukkelijk bedoeld om deelnemers financieel bij te staan. Sponsorgelden worden niet uit dit fonds gehaald, maar worden gefinancierd door Addisco zelf. 

Doneren

Donaties worden zeer op prijs gesteld. Donateurs kunnen desgewenst op de hoogte worden gehouden over verstrekte beurzen. Doneren kan via deze pagina

Aanvragen

Wil je een cursus volgen of deelnemen aan een activiteit, maar vormen de financiën een belemmering om deel te nemen.
Neem dan contact met ons op

Pegasus Fonds

Vanaf: € 1,-

Addisco Onderwijscentrum

Zomerschool Grieks & Latijn

Voor meer informatie over de inhoud van de zomerscholen, verwijzen we je graag door naar de betreffende pagina’s over respectievelijk de zomerschool Latijn en zomerschool Grieks. Hieronder volgen wat aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de genoemde pagina’s die gelden voor studenten.

Addisco Studiebeurs

Voor de verschillende zomerschoolweken is het mogelijk aanspraak te maken op een Addisco studiebeurs. Met een studiebeurs vergoedt Addisco tot maximaal 75 procent van de kosten van de zomerschool. De prijs van de zomerschool met maximale korting is dan €162,- (regulier tarief zonder vroegboekkorting is €650,-).

De dagelijks verzorgde lunch is bij het verkrijgen van een beurs niet inbegrepen. De dagelijkse koffie, thee en andere dranken wel, alsmede de afsluitende borrel.

Voorwaarden studiebeurs

Om aanspraak te kunnen maken op een Addisco studiebeurs voor studenten, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je bent student (klassieke talen, filosofie, archeologie, etc.) en kunt dat ook aantonen door middel van een kopie van je studentenkaart of document van bewijs van inschrijving; 
  2. Je betaalt de zomerschool zelf, d.w.z. de zomerschool Latijn/Grieks wordt niet betaald door familie, vrienden, werkgever of een andere partij.
  3. Je bent niet in dienst bij een school. (Scholen hebben per docent een bijscholingsbudget, waaruit de zomerschool betaald kan worden.)  
  4. Je bent financieel niet in staat om het volledige lesgeld te betalen.
  5. Lunch is bij het te betalen restbedrag niet inbegrepen.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan kun je een mail sturen, waarin je uitlegt waarom je wilt meedoen met de zomerschool en jezelf een geschikte kandidaat vindt voor een studiebeurs. Leg daarbij ook uit welke korting je wenst te ontvangen en welk bedrag je voor eigen rekening neemt.

Let op: de studiebeurzen zijn beperkt beschikbaar. We behandelen aanvragen op chronologische volgorde. Als iedereen de volledige korting aanvraagt, is de pot natuurlijk snel leeg. 

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel of app tijdens kantooruren 06 – 381 22 149 of stuur ons een mail.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!