Addisco Onderwijs - Griekse en Latijnse Taal en Cultuur SitemapForum Klassieke TalenOver Addisco OnderwijsInloggenInschrijven  
   
   
   

U bent hier: Home » Algemene Voorwaarden » Algemene Voowaarden Zomerschool

   
   

Algemene Voorwaarden
Addisco Zomerschool Latijn

Hieronder staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Addisco Onderwijs (hierna aangeduid als "Addisco") georganiseerde zomerschool Latijn.

   
   
   
   

Inhoud

  1. Algemeen
  2. Inschrijving
  3. Tarieven
  4. Annulering & Restitutie
  5. Wijzigingen
   
   
   
   

1.

 

Algemeen

     
1.1
  Addisco gaat ervan uit dat u, als (aankomend) deelmener, op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden voor alle door Addisco aangeboden cursussen en excursies. En dat u, wanneer u zich bij Addisco inschrijft, met deze voorwaarden akkoord bent gegaan.
     
1.2
  De door Addisco aangeboden cursussen worden in principe alleen gegeven op het bij de contactgegevens gegeven adres: Diependaalselaan 124 in Hilversum. De zomerschool is hier een uitzondering op.
     
1.3
  Addisco behoudt zich te allen tijde het recht voor om de locatie te wijzigen. Indien de locatie gewijzigd wordt, zullen de deelnemers hier tijdig van op de hoogte worden gesteld.
     
1.4
  Addisco stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, goederen, geld, of schade aan personen - door welke oorzaak dan ook - tijdens de van Addisco uitgaande activiteiten.
     
   
   
Omhoog
   
   

2.

 

Inschrijving

     
2.1
  Aanmelden voor een cursus kan door het inschrijfformulier in te vullen of door te bellen naar: 06-38122149.
     
2.2
  Het invullen van het inschrijfformulier is geheel vrijblijvend. Noch de cursist, noch Addisco kan er rechten aan ontlenen. Pas als de inschrijving volledig voltooid is, is de inschrijving bindend.
     
2.3
  De inschrijving is voltooid als uw inschrijving door ons is bevestigd en de factuur is verstuurd.
     
2.4
  Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving geschiedt voor de volledige cursus en is bindend.
     
2.5
  Wanneer er sprake is van een te veel aan inschrijvingen voor een bepaalde cursus, behoudt Addisco zich het recht voor te beslissen of er een extra cursusgroep van start zal gaan of niet. Indien er besloten wordt geen andere cursusgroep te starten, zullen de latere inschrijvers worden geweigerd. Indien er sprake is van een volgeboekte cursus, zullen de latere inschrijvers daarvan op de hoogte worden gesteld. Zij worden als zij dat willen, als eerste ingeschreven voor de eerst volgende cursus.
     
2.6
  Eventueel voor de cursus vereiste boeken zullen door Addisco besteld worden. Boeken worden pas besteld als de gelden daarvoor door Addisco ontvangen zijn. Boeken en eventueel ander lesmateriaal ontvangt u bij de eerste bijeenkomst van de desbetreffende cursus.
     
   
   
Omhoog
   
   

3.

 

Tarieven

     
3.1
  De tarieven kunnen per activiteit verschillen. Kijk daarom voor de actuele lesgelden bij de zomerschool.
     
3.2
  Addisco behoudt zich het recht voor de tarieven te allen tijde te wijzigen. Bij tariefwijzigingen zult u tijdig op de hoogte worden gesteld. Bij verlaging van de tarieven is het niet mogelijk lesgelden terug te krijgen voor reeds gevolgde en betaalde cursussen.
     
3.3
  De op deze site genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van fouten. Zie verder de disclaimer.
     
   
   
Omhoog
   
   

4.

 

Annulering en Restitutie

     
4.1
  Annulering van aanmeldingen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door een e-mail te sturen naar info@addisco.nl of een brief (zie verder contactgegevens).
     
4.2
  Annuleringen kunnen tot 1 maand vóór de cursus kosteloos plaatsvinden. Bij annuleringen die plaatsvinden tussen één maand en twee weken vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Een annuleringen binnen twee weken vóór aanvang van de cursus verplicht tot volledige betaling van het cursusgeld en zal in geen geval leiden tot restitutie van cursusgelden. Reeds besteld cursusmateriaal wordt bij annulering altijd in rekening gebracht. De bestelde boeken kunt u bij Addisco op komen halen.
     
4.3
  Als u niet wilt annuleren, maar zelf niet in staat bent de cursus te volgen, dan kunt u een door uzelf gekozen vervanger in uw plaats laten gaan. Dit brengt geen extra kosten met zich mee: een 'in de plaatsstelling' dient wel altijd tijdig van tevoren gemeld te worden.
     
   
   
Omhoog
   
   

5.

 

Wijzigingen

     
5.1
  Addisco behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de programmering, zonder restitutie van cursusgelden.
     
5.2
  Addisco behoudt zich het recht voor de cursus bij onvoldoende deelnemers tot zeven werkdagen voor aanvang, of in geval van bijzondere omstandigheden op nog kortere termijn, geheel of ten dele te annuleren. De deelnemers zullen hier zo tijdig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde cursusgelden zullen in dit geval zo snel mogelijk worden teruggestort, m.u.v. eventueel bij Addisco besteld lesmateriaal.
     
   
   
   
   

Zie ook

Contactgegevens »
Over Addisco Onderwijs »
Referenties & aanbevelingen »
Vaak Gestelde Vragen (FAQ) »

 

 

Algemene Voowaarden »
Privacy Verklaring »
Disclaimer & Copyright »

   
  Omhoog