Welke vragen krijg je op het eindexamen Latijn Ovidius 2023?

Het eindexamen Latijn 2023 gaat over teksten uit de Metamorphoses van Ovidius. In dit blog gaan we in op hoe de eindexamens Ovidius er vanaf 2000 hebben uitgezien, welke vragen je kunt verwachten en welke vaardigheden je zeker moet oefenen voor het eindexamen. We hebben alle examens Ovidius vanaf 2000 geanalyseerd om je een goed beeld te geven van hoe het examen Latijn is opgebouwd.

Oude examens Latijn – Ovidius (2000-2023)

Ovidius was in 2002, 2005, 2009, 2014 en 2019 ook examenauteur. Je kunt oude examens inzien via Stilus. Het is altijd handig om even een blik te werpen op oude examens, al is het maar om te wennen aan de formuleringen van de vragen.

Type vragen op het eindexamen Latijn

We hebben alle vragen van de examens vanaf 2000 ingedeeld op type. Zo zijn er vragen waarbij je de Latijnse tekst inhoudelijk moet uitleggen, of een tekstelement moet citeren als antwoord op een vraag. Verder zijn er vragen over stilistiek, narratologie, scanderen, grammatica en achtergrond bij de Latijnse teksten. Ons blog Examenvragen Latijn geeft een uitgebreider overzicht over de verschillende examenvragen met voorbeelden uit oude examens.

Welke vragen komen het meeste voor?

Uit onze analyse van de oude examens Ovidius blijkt dat verreweg de meeste examenvragen over de inhoud gaan: gemiddeld de helft van het eindexamen bestaat uit vragen waarbij je in het Nederlands uitleg moet geven of in het Latijn moet citeren en waarbij kennis van de inhoud van de teksten zelf voldoende moet zijn om de vraag te kunnen beantwoorden.

Vragen die altijd in het examen Ovidius zitten

Elk examen Ovidius bevat een vraag over het metrum. Gemiddeld kun je daarmee twee of drie punten behalen. Meestal is de vraag uit een a. en b. opgebouwd, waarbij je bij a. een of twee regels moet scanderen en bij b. moet uitleggen hoe het metrum OFWEL een grammaticaal aspect uitlegt OFWEL hoe het metrum verband houdt met de inhoud. Lees hier meer over Latijn scanderen.

  • 530 aucta fuga forma est. Sed enim non sustinet ultra (2019-1)
    a. Schrijf regel 530 over en scandeer deze regel.
    b. Congrueert aucta met fuga of congrueert aucta met forma? Licht je antwoord toe op basis van het metrum.
  • a. Schrijf regel 600 over en scandeer de regel. (2009-1)
    b. Leg de relatie uit tussen de metrische opbouw en de inhoud van het vers.

Trends in het examen Latijn – Ovidius

Op basis van onze analyse zien we enkele trends in het eindexamen Latijn Ovidius. Zo zien we een afname van het aantal grammaticala vragen bij Ovidius. Waren dat voorheen nog twee of drie vragen, de laatste twee eindexamens hadden er maar één of zelfs geen grammaticale vragen.

Grammaticale vragen komen in de latere examens minder voor dan in de eerdere.

Ten opzichte van andere auteurs heeft Ovidius meer vragen over stilistiek. Dit kunnen vragen zijn waarbij je elementen uit het Latijn moet citeren passend bij het genoemde stijlfiguur, het herkennen en benoemen van een stilistisch middel uit een gegeven context of het uitleggen van stilistische middel. Tussen de 3 en 19 procent van de vragen bij Ovidius gaat over stilistiek. Bij veel andere auteurs ligt dat gemiddelde lager (1 tot 8 procent).

Net als grammaticale vragen lijken ook achtergrondvragen (vragen die je kunt beantwoorden puur op basis van kennis van de cultuurhistorie, genre en auteur) minder te worden. Waren het nog vijf achtergrondvragen in 2002, in 2019 was het er slechts één.

Compleet verdwenen lijken de afbeeldingsvragen. Voorheen kreeg je nog wel eens een afbeelding op het examen Ovidius en moest je dan bijvoorbeeld de afgebeelde scene en personages benoemen. Vanaf 2005 lijkt dit echter spoorloos te zijn.

Wat betekent dit voor de voorbereiding op de tekstvragen van het eindexamen Latijn 2023 Ovidius?

Veruit de meeste tijd zou je moeten besteden aan aantekeningen maken en herhalen met betrekking tot de inhoud van de verhalen. Bij omschrijvingen moet je weten wie of wat er bedoeld wordt. Zorg er bovendien voor dat je aantekeningen maakt van tekstelementen die op één of andere manier verband houden met elkaar: denk aan tegenstellingen of overeenkomsten, concretiseringen, toelichtingen of verwijzingen. Denk er ook aan om de teksten voor jezelf samen te vatten, zodat je weet wat de verhaallijn is, wie wat wilde bereiken en hoe het met iedereen afloopt. Een kleiner deel van je aandacht zou moeten gaan naar stilistische middelen.

Disclaimer Hoewel we ons een idee kunnen vormen van hoe het examen Latijn 2023 Ovidius eruit ziet op basis van examens Latijn Ovidius uit voorgaande jaren, zijn we natuurlijk nooit 100% zeker over welke vragen er gesteld kan worden. Ons blog is uitsluitend als hulpmiddel bedoeld bij de voorbereidingen en geen enkel recht kan worden ontleend aan onze analyses van de examens Latijn.

Hulp bij voorbereiding op het eindexamen Latijn 2023 Ovidius

Heb je hulp of advies nodig bij de voorbereiding? Zowel qua tekstvragen als vertalen staan we bij Addisco klaar om je te helpen. Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor bijles, examentraining Latijn of gewoon wat advies.

Reacties

Cerianne Porton

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!