Workshops Grieks, Latijn & Geheugentechniek

bij Addisco Onderwijs Hilversum

Bij ons kun je niet alleen voor bijles terecht. Ook voor specifieke workshops en trainingen kom je naar Addisco. Leren leren, grammatica, vertalen; je kunt het allemaal afstoffen of bijleren in Hilversum! 

Nikè, de godin van het slagen en succes, en Minerva, godin van kennis en wijsheid.

Workshops & trainingen

Welke workshop past bij jou?

We hebben een uitgebreid aanbod aan workshops en trainingen op alle niveaus voor verschillende vakken en vaardigheden. Het aanbod wisselt per schooljaar, vak en  jaarlaag. Twijfel je over welke workshop voor jou geschikt is? Bel of mail ons voor persoonlijk advies.

Workshop Latijn vertalen

Intensieve workshop om beter Latijn te kunnen vertalen waarin we kijken naar diverse vertaalstrategieën, woordenboek-gebruik, tips en veelgemaakte fouten.

Workshop Grieks vertalen

Beter Grieks vertalen in slechts twee uur! Met nuttige tips, een stappenplan, woordenboekgebruik, oefening en persoonlijke feedback.

Training 'leren leren'

Huiswerk plannen, snel en effectief leren, toetsvoorbereiding, leer- en geheugen-technieken: je kunt het allemaal leren tijdens de vierdelige training leren leren.

Grammaticatraining Latijn

In 10 lessen alle Latijnse grammatica herhalen? Dat kan! Ideale training voor het wegwerken van achterstand.

Grammaticatraining Grieks

In slechts 10 lessen herhalen we alle Griekse grammatica voor een sterkere basiskennis van het Grieks.

Woordenboektraining

Hoe haal je alles uit je woordenboek Latijn of Grieks? En ook zo snel mogelijk? Dat leer je tijdens deze training.

Meer vertrouwen en hogere cijfers voor vertaaltoetsen

Workshop Latijn vertalen

Latijn vertalen kan soms best ingewikkeld zijn: grammaticale constructies ontcijferen, woorden opzoeken en de juiste betekenis kiezen, congrueren en het overzicht houden tijdens lange zinnen. Wij leren je in twee uur tijd beter Latijn vertalen dankzij diverse strategieën, een overzichtelijk stappenplan, woordenboekinstructie en tips om veelgemaakte fouten te voorkomen. Bovendien oefen je tijdens de workshop zelf met vertalen en krijg je persoonlijke feedback op je gemaakte vertaling. Deze workshop is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw. Er zijn speciale workshops voor leerlingen in de zesde klas, zodat zij ook gericht kunnen oefenen met de examenauteur en leren welke bijzonderheden ze bij de examenauteur/genre kunnen verwachten.

Let op: we raden aan om de workshop op locatie te volgen, maar de les wordt ook online gestreamd voor leerlingen die alleen op afstand kunnen meedoen.

LesdatA

Groep A: (Ovidius) za. 8 okt. 2022 10.00-12.00
Groep B: (Ovidius) wo. 25 jan. 2023 15.30-17.30
Groep C: (Ovidius) za. 11 febr. 2023 10.00-12.00
Groep D: (Ovidius) wo 29 mrt 2023 15.30-17.30

Kosten

€ 50,- (incl. lesmateriaal)

Onze groepslessen hebben een maximum van 8 leerlingen (minimum 2). Er is daarom gegarandeerd tijd voor persoonlijke aandacht en jouw vragen. We zetten ons altijd in voor een gezellig, veilig en rustig leerklimaat, waarin elke leerling tot zijn/haar recht kan komen.

Mocht je groep te weinig aanmeldingen hebben om van start te kunnen gaan of is de groep vol, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. We kunnen dan samen kijken of je terecht kunt op een alternatieve datum of middels privéles de stof wilt behandelen.

We besteden tijdens de les aandacht aan taalverwervingstheorie, vertaalvaardigheid, de voor- en nadelen van diverse strategieën, een stappenplan Latijn vertalen, tips voor het snel en correct gebruiken van het woordenboek en het vermijden van veelgemaakte fouten. Uiteraard krijg je in de gelegenheid om zelf te oefenen met vertalen. Daarna bespreken we de vertaling en krijg je persoonlijke feedback en een advies om beter te vertalen. 

In een reguliere workshop werk je met verschillende kleine stukjes van diverse auteurs. Examenleerlingen krijgen een tekst van de examenauteur. In 2023 gaat het examen Latijn over Ovidius.

Programma

 1. introductie
 2. instructie vertaalstrategie en stappenplan
 3. (bijzonderheden examenauteur)
 4. begeleid vertalen met docent
 5. gebruik en tips woordenboek
 6. zelfstandig vertalen (30 min.)
 7. feedbackronde
 8. vragenronde en afsluiting

De workshop Latijn vertalen voor examenleerlingen heeft uiteraard grotendeels dezelfde theorie, tips en informatie als de reguliere vertaalworkshop. Bij de workshop voor examenleerlingen richten we ons in het bijzonder op auteur- en genrespecifieke kenmerken.

Auteurs wijken soms behoorlijk van elkaar af in zinsbouw, woordkeuze en het gebruik van grammaticale constructies. Ook maakt het genre een groot verschil: poëzie is metrisch en heeft veel beeldspraak, waardoor leerlingen in de poëtische genres meer fouten maken in congruentie en betekenis. Bij proza gaan leerlingen vanwege de langere zinnen juist eerder fouten maken in de zinsconstructie. Daarom kiezen we ervoor om voor examenleerlingen een aparte workshop aan te bieden. Het examen 2023 betreft Ovidius. 

Je maakt uiteraard vast veel aantekeningen tijdens de les. Daarnaast krijg je van ons:

 • een stappenplan vertalen;
 • een stencil over woordenboekgebruik;
 • oefenvertaling (Ovidius) (reguliere workshop: diverse teksten)
 • een samenvatting van de belangrijkste Latijnse grammatica.

In twee uur beter vertalen en hogere cijfers halen

Workshop Grieks vertalen

Met de workshop Grieks vertalen leer je je eigen sterke punten kennen en je valkuilen vermijden. Daardoor kun je al in één les echt beter Grieks vertalen. De workshop is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw. We gaan aan de slag met het woordenboek, bespreken de diverse vertaalstrategieën die je zou kunnen gebruiken en werken met een stappenplan dat het beste aansluit bij jouw kennis en vaardigheden. Ook leer je over veelgemaakte fouten en hoe je die voortaan kunt vermijden. Tijdens de les ga je ook zelfstandig vertalen en krijg je persoonlijke feedback op je vertaling.

Lesdata

Groep A: vr 27 jan 2023 (Herodotus)
Groep B: vr 24 mrt 2023 (Herodotus)

Tijd

15.00-17.00

Kosten

€ 50,- (incl. lesmateriaal)

Onze groepslessen hebben een maximum van 8 leerlingen (minimum 2). Er is daarom gegarandeerd tijd voor persoonlijke aandacht en jouw vragen. We zetten ons altijd in voor een gezellig, veilig en rustig leerklimaat, waarin elke leerling tot zijn/haar recht kan komen.

Mocht je groep te weinig aanmeldingen hebben om van start te kunnen gaan of is de groep vol, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. We kunnen dan samen kijken of je terecht kunt op een alternatieve datum of middels privéles de stof wilt behandelen.

We werken tijdens de workshop aan vertaalvaardigheid op verschillende manieren: we leren je effectief om te gaan met het woordenboek Grieks, zodat je precies weet waar je wat moet vinden en hoe je tot de juiste betekenis van een woord kan komen. Daarnaast kijken we naar de voor- en nadelen van diverse vertaalstrategieën en welke het beste past bij jouw vaardigheden. Je krijgt een stappenplan Grieks vertalen, nuttige tips en leer je begrijpen hoe jij de meeste punten kunt halen op een vertaling.

In een reguliere workshop werk je met verschillende kleine stukjes van diverse auteurs. Examenleerlingen krijgen een tekst van de examenauteur. In 2023 gaat het examen Grieks over de teksten van Herodotus.

Programma

 1. introductie
 2. instructie vertaalstrategie en stappenplan
 3. (bijzonderheden examenauteur)
 4. begeleid vertalen met docent
 5. gebruik en tips woordenboek
 6. zelfstandig vertalen (30 min.)
 7. feedbackronde
 8. vragenronde en afsluiting

Bij een reguliere workshop werken we met korte stukken tekst van diverse auteurs om de theorie in de praktijk te oefenen in verschillende genres. Je ervaart daardoor direct de verschillen tussen de auteurs en hoe dat je vertaling beïnvloedt.

De workshop Grieks vertalen voor examenleerlingen gaat specifiek in op de bijzonderheden van de examenauteur en het genre. Het is daardoor minder breed, maar geeft je wel de gelegenheid om je goed voor te bereiden op SE’s en de vertaling op het CE Grieks. De auteur voor het examen Grieks 2023 is Herodotus.

Naast je examenbundel/boeken en de hulpmiddelen die je al van school hebt gehad, krijg je van ons:

 • een stappenplan vertalen;
 • een stencil over woordenboekgebruik;
 • oefenvertaling Herodotus of diverse teksten;
 • een samenvatting van de belangrijkste Griekse grammatica.

Volledige herhaling van de Latijnse grammatica

Grammaticatraining Latijn

Zie jij door de rijtjes de uitgangen niet meer? Heb je geen idee wat je aanmoet met een abl. abs. of hoe je een coniunctivus moet vertalen of wat een gerundivum eigenlijk is? Dan zit je goed met de grammaticatraining Latijn. We herhalen alle Latijnse grammatica die relevant is voor het examen Latijn. Je krijgt een beter inzicht in het naamvalssysteem en de werkwoorden, hoe je constructies kunt herkennen en algemene tips om meer grip te krijgen op de grammatica. Tijdens de lessen krijg je gelegenheid om direct te oefenen met wat er is uitgelegd en met duidelijke stencils behoud je ook thuis en op school de controle over al die rijtjes. 

Lesdata

op aanvraag (2-8 leerlingen per groep)

Tijd

in overleg

Ook DIGITAAL te volgen

Addisco Online, via livestream

Kosten

€ 350,- (incl. consumpties en lesmateriaal)

In tien lessen van 90 minuten herhalen we alle relevante Latijnse grammatica. In de eerste lessen gaan we in op het naamvalssysteem en hoe je de functies van de diverse naamvallen in de context van elkaar kunt onderscheiden. Daarna gaan we over op de werkwoorden: te beginnen bij de persoonsvormen, maar ook de infinitivus en het participium krijgen aandacht. Als de basis staat, gaan we kijken naar de diverse constructies die het meest afwijken van het Nederlands en waarmee leerlingen het vaakst moeite hebben. 

De training bestaat uit tien lessen en bij elke les hoort maximaal 30 minuten huiswerk. Het onderstaande programma is een richtlijn. De docent kan het programma aanpassen aan de behoeftes van de groep.

 1. naamvallen/functies: nominativus, accusativus, dativus.
 2. naamvallen: genitivus en ablativus.
 3. werkwoorden: persoonsvormen actief
 4. werkwoorden: persoonsvormen passief
 5. werkwoorden: participium 
 6. constructies: abl. abs., zelfstandig participium, dominant participium
 7. werkwoorden: infinitivus (+ gerundium)
 8. constructies: gerundivum + inf. constructies
 9. werkwoorden: coniunctivus
 10. herhaling/afronding, vertalen

Naast je examenbundel en de hulpmiddelen die je al van school hebt gehad, krijg je van ons:

 • een stappenplan vertalen;
 • een stencil over woordenboekgebruik;
 • een samenvatting van de belangrijkste Latijnse grammatica;
 • grammaticaoefeningen (online en op papier).

Grip op de Griekse grammatica in 10 lessen

Grammaticatraining Grieks

In tien lessen (90 min.) herhalen we alle Griekse grammatica relevant voor het eindexamen, zodat jij weer grip krijgt op de stof. We starten met het herhalen van de basis: de naamvallen, functies en congruentie. Daarna kijken we naar het werkwoord. Als de basis eenmaal stevig is, kunnen we overstappen naar de constructies waar leerlingen het meeste moeite mee hebben, zoals participia, infinitivi en het vertalen van zinnen met de optativus en coniunctivus. We gebruiken divers lesmateriaal en stukjes tekst van verschillende auteurs.

De training is ook online te volgen, maar oorspronkelijk opgezet om op locatie te doen. 

LesdatA

op aanvraag

Tijd

in overleg

Ook DIGITAAL te volgen

Addisco Online, via livestream

Kosten

€ 350,- (incl. lesmateriaal)

Onze groepslessen hebben een maximum van 8 leerlingen (minimum 2). Er is daarom gegarandeerd tijd voor persoonlijke aandacht en jouw vragen. We zetten ons altijd in voor een gezellig, veilig en rustig leerklimaat, waarin elke leerling tot zijn/haar recht kan komen.

Mocht je groep te weinig aanmeldingen hebben om van start te kunnen gaan of is de groep vol, dan laten we je dat zo snel mogelijk weten. We kunnen dan samen kijken of je terecht kunt op een alternatieve datum of middels privéles de stof wilt behandelen.

We herhalen de alle Griekse grammatica die relevant is voor het eindexamen. We controleren eerst de basis: naamvallen en persoonsvormen, voordat we overstappen naar elementen zoals het participium, niet-reële zinnen, a.c.i-constructie, gen. absolutus, etc.

Het programma is bedoeld als herhaling voor scholieren die in principe de stof al eens hebben behandeld op school, maar bij wie de kennis is weggezakt of nooit helemaal is aangekomen. Deze training is géén beginnerscursus Grieks

Programma

 1. naamwoorden: nominativus, accusativus, genitivus
 2. naamwoorden: dativus
 3. naamwoorden: congruentie
 4. werkwoorden: persoonsvormen (actief)
 5. werkwoorden: persoonsvormen (medium + passief)
 6. constructies: participium I
 7. constructies: participium II
 8. constructies: gen. abs. en inf.
 9. werkwoorden: optativus en coniunctivus
 10. herhaling + afronding

Wil je vooral oefenen met vertalen en vertaaltechnieken? Dan kun je een workshop vertalen volgen of op verzoek een les vertalen (120 min.) toevoegen aan de grammaticatraining. 

Je maakt uiteraard vast veel aantekeningen tijdens de les. Daarnaast krijg je van ons:

 • een stappenplan vertalen;
 • een stencil over woordenboekgebruik;
 • een samenvatting van de belangrijkste Griekse grammatica;
 • oefeningen Griekse grammatica.

Workshops kunnen eventueel ook online worden gevolgd.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel of app tijdens kantooruren 06 – 381 22 149 of stuur ons een mail.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!