Zomerschool Latijn 2021

Scholae Aestivae Latinitatis Vivae MMXXI

Vijf dagen of langer doorbrengen in een omgeving waarin uitsluitend Latijn wordt gesproken (Latijn leren in het Latijn), is een bijzondere belevenis. Onderdompeling is één van de beste en snelste manieren om een taal onder de knie te krijgen. Dit is voor Latijn een uitstekende manier om teksten daadwerkelijk van links naar rechts te leren lezen zonder te hoeven puzzelen, analyseren en vertalen.

Volledig ondergedompeld

Leer Latijn als een native speaker door te lezen, spreken en schrijven!

Addisco Onderwijs organiseert in augustus 2021 voor de zevende keer een unieke zomerschool Latijn, waarin je in één of meerdere weken op verschillende niveaus Latijn leert begrijpen, spreken, lezen en schrijven door middel van de beste methodes op het gebied van taalverwerving en Latijnse didactiek. Deze editie houden we voor het eerst in ons compleet nieuwe onderwijscentrum in Hilversum.

We werken in principe methode-onafhankelijk en proberen de Latijnse taal zoveel mogelijk te verbinden aan de wereld om ons heen. Daarbij maken we zo min mogelijk gebruik van neologismen, maar voornamelijk van woorden uit de Klassieke periode. 

Tijdens de verschillende weken lezen we ook authentieke stukken Latijn uit verschillende perioden, omdat het doel van de zomerschool een beter begrip van het Latijn is en uiteindelijk helpt bij het makkelijker en direct kunnen lezen van Latijnse teksten, zonder de noodzaak van puzzelen, analyseren en vertalen.

Het eindexamen Latijn van 2021-2022 staat in het teken van Ovidius, dus gedurende met name week 2 en 3a zullen we ook zeker Ovidius lezen.

Dieper begrip

Door Latijn te leren in het Latijn, leer je in het Latijn te denken en krijg je een dieper begrip van de teksten en meer oog voor de schoonheid van het Latijn.

Echt lezen

Het hoofddoel van de Zomerschool is om teksten uit verschillende perioden zonder te hoeven decoderen direct te leren lezen en begrijpen op een natuurlijke manier.

Actieve beheersing

Na voldoende input zul je merken dat je zelf ook steeds beter in staat bent om je in het Latijn uit te drukken: zowel mondeling als in geschreven vorm.

Didactiek

Voor docenten zijn er extra workshops over verschillende werkvormen om gesproken Latijn als krachtig didactisch middel in te leren zetten tijdens je eigen lessen.

Algemene cursusinformatie

Zomerschool Latijn

Lesdata

Week 1: 2 t/m 6 augustus 2021
Week 2: 9 t/m 13 augustus 2021
Week 3: 16 t/m 20 augustus 2021

Dag & TIJd

Ma. t/m vr. 10:00 - 16:00 uur

Groepsgrootte

Minimaal 10 tot maximaal 25

Kosten

€ 650,- voor 5 dagen onderdompeling incl. consumpties, lunch en afsluitende borrel. Zie verder 'tarieven'.

Lesmateriaal

Deelnemers ontvangen een syllabus

Doelgroepen

Voor wie is de Zomerschool bedoeld?

Zomerschool Latijn

Onze zomerschool trekt jaarlijks verschillende mensen, op wie we de weken zo goed mogelijk proberen af te stemmen. Klik op de verschillende tabs hieronder om meer te weten te komen over de doelgroepen:

Voor scholieren is er de Addisco Minizomerschool Latijn. Als je het als scholier niet erg vindt om tussen de volwassenen te zitten, dan ben je uiteraard ook welkom bij de ‘grote’ zomerschool.

Week 1 – Beginners is geschikt voor scholieren die in de bovenbouw zitten en het grootste deel van de grammatica al hebben gehad (klas 4 t/m 6), maar nog geen of weinig ervaring hebben met Latijn spreken.

Week 2 – Semigevorderden is voor scholieren die voorgaande jaren al hebben deelgenomen aan de Addisco Zomerschool en een volledige grammaticale kennis hebben.

Week 3a – Vergevorderden is voor scholieren die voorgaande jaren al hebben deelgenomen aan de Addisco Zomerschool, een volledige grammaticale kennis hebben en al redelijk makkelijk Latijn kunnen verstaan en spreken.

Week 3b – Starters Scholieren met onvolledige kennis van de grammatica en nog maar een kleine woordenschat. 

Scholieren die nog helemaal geen voorkennis hebben, raden we aan eerst een cursus Latijn bij ons te doen of deel te nemen aan de Mini-Zomerschool.

(Aankomende) studenten van verschillende opleidingen, zoals Klassieke Talen, Theologie, Oudheidkunde, Geschiedenis, Archeologie, Rechten en Filosofie met een volledig afgeronde gymnasiumopleiding, kunnen het beste starten met week 1 – beginners.

Studenten die al enige ervaring hebben met gesproken Latijn, omdat ze al eerder hebben deelgenomen aan de zomerschool, kunnen deelnemen aan week 2 – semigevorderden.

En de meer gevorderde Latijnsprekers kunnen deelnemen aan week 3a – vergevorderden.

Studenten met weinig voorkennis kunnen meedoen aan de beginnersweek in week 3b – starters.

Heb je nog helemaal geen voorkennis? Volg dan eerst een cursus Latijn.

Voor docenten hebben we drie weken in de aanbieding die in combinatie of afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Week 1 raden we aan voor diegenen die nog geen of weinig ervaring hebben met de actieve beoefening van het Latijn.

Week 2 is met name bedoeld voor docenten die voorafgaande jaren al hebben deelgenomen aan onze zomerschool (we hebben dit jaar weer een volledig nieuw programma; we lezen nieuwe teksten).

Week 3a is voor de Latinisten die met hun spreek- en schrijfvaardigheid al zeer gevorderd zijn en met gemak een originele tekst van links naar rechts kunnen lezen en gemakkelijk een gesprek kunnen voeren in het Latijn (ook hier een compleet nieuw programma).

Belangstellenden zijn er in alle soorten en maten: oud-gymnasiasten, maar ook juist de niet gymnasiasten die op latere leeftijd toch nog Latijn willen leren.

Week 3b is bedoeld voor deelnemers die al wel enige basiskennis hebben van de Latijnse grammatica, maar nog niet alle grammatica hebben gehad. Dit is een goede week om te starten als je nog niet eerder aan onze zomerschool hebt deelgenomen. Het programma is volledig nieuw, dus ook deelnemers die voorgaande jaren al aan deze week hebben deelgenomen, maar Familia Romana nog niet uit hebben, zijn weer welkom.

Week 1 is bedoeld voor de niet professionele beoefenaars van het Latijn, maar al wel de hele basisgrammatica hebben gehad. Dat deze kennis mogelijk is weggezakt, is geen punt. 

Belangstellenden met een volledige grammaticale kennis die al eerder hebben deelgenomen aan de zomerschool (week 1 of 2), kunnen dit jaar deelnemen aan week 2.

Belangstellenden met een zeer goede actieve vaardigheid van het Latijn kunnen deelnemen aan week 3.

Belangstellenden die nog helemaal geen voorkennis hebben raden we aan eerst een cursus Latijn bij ons te doen.

Niveaus

6 niveaus (A0 - C1) verdeeld over 3 weken

Hieronder staat meer informatie over de verschillende weken en niveaus. Twijfel je na het lezen van de informatie over je niveau, schroom dan niet en neem contact met ons op.

ma. 2 t/m vr. 6 augustus 2021; 10.00 – 16.00 uur

De eerste week van de zomerschool is bedoeld voor hen die weinig tot helemaal niets van gesproken Latijn weten, maar die wel bekend zijn met de basisgrammatica en al een (passieve) woordenschat bezitten. Naast belangstellenden, zijn ook (oud-)gymnasiasten, studenten en docenten welkom.

Ook voor de meer gevorderde Latinist is er deze week dus veel te halen: je leert namelijk Latijn begrijpen, lezen en spreken. Aspecten van een taal die geheel andere vaardigheden vragen dan bijvoorbeeld analyseren of vertalen. Er zal een wereld voor je open gaan.

De docenten spreken vanaf de eerste dag Latijn, op zo’n manier dat je de taal op een natuurlijke manier gemakkelijk kunt oppikken.

We starten onder andere met stukken uit Lingua Latina per se illustrata, een methode waarmee je het Latijn direct leert lezen en begrijpen zonder woorden te hoeven opzoeken of rijtjes te hoeven stampen, maar we maken ook gebruik van andere methodes en verschillende authentieke teksten.

Voor docenten is het interessant om te zien hoe snel beginners de taal met onze methodes oppikken en om zelf te ervaren hoe het is om op deze manier Latijn te leren.

Deze week is het perfecte startpunt voor deelnemers die nog niet eerder bij de Addisco Zomerschool zijn geweest. Voor docenten is er deze week ook veel aandacht voor didactiek door opmerkingen hierover tussendoor en door aparte workshops aan het einde van de dag. De groep zal desgewenst gesplitst worden.

ma. 9 t/m vr. 13 augustus 2021; 10.00 – 16.00 uur

In de tweede week van de zomercursus kunnen de deelnemers van de eerste week of van voorgaande jaren hun kennis verder verdiepen.

We werken met thematische teksten, waarmee we op interactieve wijze de Latijnse spreekvaardigheid verder kunnen oefenen. Voor docenten zijn er korte modules te volgen over Latijnse didactiek.

Het programma is volledig vernieuwd ten opzichte van vorig jaar, waardoor het voor trouwe deelnemers van voorgaande jaren ook weer nieuw en interessant is. Op verzoek zullen we in deze week meer elementen van week 3 (vergevorderden) inbrengen en mogelijk de groep (afhankelijk van de wensen) splitsen en over verschillende activiteiten verdelen.

Om deel te kunnen nemen aan deze week gaan we uit van een volledige passieve kennis van de grammatica en een flinke basiswoordenschat.

ma. 16 t/m vr. 20 augustus 2021; 10.00 – 16.00 uur

De derde en laatste week van de zomerschool is voor mensen die al veel ervaring met Latijn spreken hebben. Afhankelijk van de behoeften stellen we een programma op maat op, waarbij we onze kennis van het Latijn en het Latijn spreken naar een hoger niveau brengen. In de loop der jaren is er een vast clubje van vergevorderde Latinisten ontstaan die bekend zijn met de opzet van voorgaande jaren.

De opzet blijft gelijk, maar de teksten zijn uiteraard nieuw.
Tijdens de lessen ligt de focus op:
– mondeling en schriftelijk parafraseren in het Latijn;
– teksten herschrijven naar een hoger/lager niveau;
– imiteren van de schrijfstijl van diverse auteurs; 
– lezen en bespreken van Latijnse werken uit verschillende perioden.
– deze week zal er op verzoek ook aandacht zijn voor didactiek en kunnen we de groep desgewenst splitsen.

ma. 16 t/m vr. 20 augustus 2021; 10.00 – 16.00 uur

Net als voorgaande jaren hebben we een aparte week voor belangstellenden die nog geen volledige voorkennis hebben van de Latijnse basiswoordenschat en grammatica. Te denken valt aan oudgymnasiasten die hun Latijn weer willen ophalen, gymnasiasten die hun gymnasium niet hebben afgemaakt, huidge of voormalig cursisten van Addisco Onderwijs die boek 1 van Lingua Latina nog niet uit hebben en andere belangstellenden en liefhebbers van Latijn. Dit jaar zijn de (absolute) beginners welkom in week 3. In die week zullen ook de meest vergevorderde sprekers aanwezig zijn, maar we zullen de groepen splitsen.

Aan de hand van verschillende werkvormen behandelen we op speelse wijze een aantal onderwerpen uit de Latijnse grammatica, lezen we samen geadapteerde en ongeadapteerde Latijnse teksten over verschillende onderwerpen als mythologie en ander interessant verhalengoed.

En ‘s middags gaan we op een andere manier verder met onze kennis van het Latijn te vergroten door middel van verschillende activiteiten als wandelen door de natuur, zingen en voor wie wil ook toneel en door het doen van verschillende spellen. Niets moet, alles mag. We staan altijd open voor suggesties.

Heb je deze week voorgaande jaren al eens gevolgd? Geen probleem, er is een nieuw programma. Heb je Familia Romana inmiddels uit, dan kun je deelnemen aan week 1.

Ben je echt een absolute beginner en heb je nog helemaal geen voorkennis, dan raden we je aan om eerst een cursus Latijn te volgen.

Met uitzondering van de (absolute) beginners/starters in de aparte groep in week 3(b), zijn de drie weken verder ingedeeld op niveau (week 1 – A beginner, week 2 – B (semi)gevorderd, week 3 – C vergevorderd) van de actieve Latijnse beheersing: dus in hoeverre je Latijn kunt verstaan/lezen, spreken en schrijven. Zo kan het dus zijn dat ook voor docenten met jarenlange ervaring het toch het beste is om aan te sluiten bij de eerste week, als hij of zij nauwelijks ervaring heeft met een actieve beheersing van het Latijn.

De weken kunnen stuk voor stuk op zichzelf gevolgd worden. Sommige weken kunnen ook samen gevolgd worden: week 1 & 2; en week 2 & 3a.

Algemeen geldt dat iedere week een nieuw programma zal hebben met nieuwe teksten en andere oefeningen. Dus ook als je eerder aan onze zomerschool deelgenomen hebt, valt er weer genoeg nieuws bij te leren. Twijfel je over welke week het beste bij jou past? Gebruik dan onderstaande week-kiezer of neem contact op met Casper Porton.

Grieks

Leer Grieks in het Grieks

Dit jaar organiseren we ook een Zomerschool Grieks! Week 1 Grieks is goed te combineren met week 2 Latijn. De tweede week Grieks is goed te combineren met de beginnersweek Latijn (3b). 

Docenten & studenten Klassieke Talen

Week 1

2 t/m 6 augustus 2021

Beginners A2

Professionals met volledige passieve beheersing, maar zonder spreekervaring. De perfecte week als je nog niet eerder hebt deelgenomen.

Week 2

9 t/m 13 augustus 2021

(Semi)gevorderden B2

Professionals met enige spreekervaring; met name deelnemers die voorgaande edities hebben deelgenomen.

Week 3

16 t/m 20 augustus 2021

Vergevorderden C1

Professionals met heel veel spreekervaring. Als je nog niet eerder aan deze groep hebt deelgenomen, graag eerst even overleg.

Amateurs, oud-gymnasiasten, belangstellenden, scholieren​

Beginners A1

Liefhebbers met basiskennis van de Latijnse grammatica, maar geen of weinig Latijnse spreekervaring.

Semigevorderden B1

Liefhebbers met volledige kennis van de grammatica en enige spreekervaring. En deelnemers die vorig jaar of eerder week 1 en of 2 hebben gevolgd.

Starters A0

Liefhebbers met onvolledige kennis van de grammatica en geen of weinig Latijnse spreekervaring.

KEUZEHULP

Welke week past bij mij?

Kies binnen welke doelgroep je valt.
Docenten die nog niet eerder hebben deelgenomen aan de Addisco Zomerschool raden we aan om deel te nemen aan week 1.

Heb je al wel enige spreekervaring, omdat je aan een andere zomerschool hebt deelgenomen of anderszins ervaring hebt opgedaan, dan zou je ook week 2 en als je al heel veel ervaring hebt week 3 kunnen doen. In deze weken zitten doorgaans alleen deelnemers die we al kennen van voorgaande jaren. Om teleurstellingen qua niveau te voorkomen, raden we je aan om eerst contact met ons op te nemen.
Kies binnen welke doelgroep je valt.
Als je al gymnasium of een cursus op vergelijkbaar niveau hebt gedaan, kun je deelnemen aan week 1.
Als je nog niet alle grammatica hebt gehad of denkt dat het merendeel is weggezakt, dan is week 3b een geschikte week voor je.
Als je nog nooit Latijn hebt gehad, dan is het handiger om eerst een basiscursus Latijn bij ons te volgen, alvorens je aan onze zomerschool meedoet.

Ben je een scholier? Dan zou je kunnen meedoen aan de Mini-Zomerschool Latijn.
Als je al eerder aan week 1 hebt deelgenomen, is het nu tijd voor de volgende stap en ben je welkom in week 2. In week 2 zullen we vaker splitsen en zijn er, wanneer de docenten workshops didactiek volgen, andere activiteiten voor de andere groep.
Als je al eerder aan week 2 hebt deelgenomen en het niveau van de week sloot goed aan, dan zou je week 2 nog een keer kunnen volgen. Er is een compleet nieuw programma en voor docenten zijn er nieuwe workshops didactiek.

Wil je liever meer uitdaging? Dan zou je kunnen deelnemen aan week 3. Neem hierover wel eerst contact op met Casper om zeker te zijn dat je de goede keuze maakt.
Als je al eerder aan week 3 hebt deelgenomen en het niveau van de week sloot goed aan, dan zou je week 3 nog een keer kunnen volgen. Er is een compleet nieuw programma en voor docenten zijn er op verzoek workshops didactiek.

Suggesties voor de derde week kun je doorgeven via het inschrijfformulier.
Als je afgelopen jaar en/of twee jaar geleden hebt deelgenomen aan de week voor absolute beginners en je vindt het niet erg om een deel nog eens te herhalen, dan ben je welkom in week 3b (het grootste deel van het programma is nieuw). Als je inmiddels Familia Romana helemaal uit hebt, zou je dit jaar ook deel kunnen nemen aan de eerste week van de zomerschool (week 1).

Als je twijfelt over je niveau kun je contact opnemen met Casper.

Dagprogramma

Hoe ziet een zomerschooldag eruit?

Hieronder staat meer informatie over de indeling van de dag. In de buurt zijn verschillende mogelijkheden om te overnachten. Je kunt zelf iets regelen, heen en weer reizen of gebruik maken van onze groepsdeal met hotel Lapershoek.

10:00 – 12:30 uur

Vanaf 10:00 uur is de inloop en is er een kwartier de tijd om rustig een kop koffie of thee te halen. Om 10:15 uur starten we met de interactieve lessen Latijn aan de hand van uiteenlopend materiaal (o.a. Lingua Latina in met name week 1), activerende oefeningen en ander materiaal. Rond 11:15 uur is er een korte pauze.

12:30 – 13:30 uur

Gedurende de dag (ook tijdens de pauzes en lunch) is het de bedoeling dat deelnemers zo veel mogelijk in het Latijn communiceren. In deze gesprekken met de docenten en cursusgenoten leer je onbewust veel Latijn en kun je de geleerde stof direct in de praktijk brengen.

13:30 – 16:00 uur

Het middagprogramma bestaat uit diverse activiteiten waarbij het gesproken Latijn spelenderwijs wordt geoefend. De activiteiten variëren van films kijken, muziek maken, zingen en wandelen tot toneel en spel.

Didactiek

In week 1 en 2  (en op verzoek ook in week 3) is er tijdens het middagprogramma ook aandacht voor Latijnse didactiek voor docenten en studenten klassieke talen over de inzet van gesproken Latijn. De focus tijdens deze weken ligt echter vooral op de actieve taalbeheersing. Voor uitgebreide lessen didactiek raden we onze docentencursussen aan.

16:00 – 9:00 uur

In de avond is er geen apart programma. Voor de deelnemers die niet uit de buurt komen zijn er tegen meerprijs 1- en 2-persoonskamers beschikbaar in het nabijgelegen hotel ‘Lapershoek’. Hierbij zit het ontbijt inbegrepen (zie ook kosten). Het hotel ligt op 10 minuten lopen van Addisco vandaan.

Hotel ‘Lapershoek’ Hilversum

Degenen die afgelopen jaren zijn blijven overnachten, hebben buiten de lessen samen nog allerlei andere activiteiten (in het Latijn) gedaan (spelletjes, zingen, praten, wandelen, fietsen), waardoor zij nog meer uit de week hebben gehaald.

16:00 – 18:00 uur

De laatste dag van de week (de vrijdag) verloopt als de andere dagen, maar we sluiten de Latijnse week af met een gezellige borrel met hapjes. We kunnen gezamenlijk napraten tot ongeveer 18:00 uur.

Toplocatie

Ons compleet nieuwe onderwijscentrum

Na ruim vier jaar verbouwen is ons nieuwe onderwijscentrum voor de zomer gereed. We zijn bijzonder trots op onze nieuwe leer- en werkplek, waar het zeer fijn verblijven is. We hebben meerdere lesruimtes van verschillende formaten die stuk voor stuk smaakvol zijn ingericht en voorzien zijn van moderne leermiddelen. In de zomer zorgt ons moderne klimaatbeheersingssysteem voor een prettige temperatuur (zonder droge airconditioningslucht). Ook bij hogere buitentemperaturen is het binnen aangenaam koel en wordt de lucht continu ververst en gefilterd.

De ligging van ons onderwijscentrum is ook zeer gunstig: vlakbij de A27 en A1 en bij een treinstation. Naast een goede bereikbaarheid zitten we op nog geen 10 minuten lopen in de bossen en op de Hilversumse heide. Als je de andere kant op loopt kom je bij de leukste winkelstraat van Hilversum uit: De Gijsbrecht van Amstelstraat.

Wat zeggen onze cursisten?

"De docenten spreken de taal bijna als hun moedertaal, en toch helder en begrijpelijk. Ik ben onder de indruk van hun geleerdheid."
Roel
Develsteincollege Zwijndrecht
"Geweldige weken die in allerlei opzichten een eye-opener zijn. De ervaring heeft mijn liefde voor de klassieke talen verder aangewakkerd."
Floris
Student GLTC, Groningen
"Hier leer je pas écht Latijn! Ik heb in deze week meer geleerd dan in 6 jaar gymnasium, 6 jaar studie en 20 jaar lesgeven."
Bianca
Ubbo Emmius Stadskanaal
"Wat een ontzettend leuke en inspirerende cursus was dit! Ik ben jaloers op - maar heb heel veel geleerd van - jullie vlekkeloze en uitgebreide kennis van het Latijn."
Ans
Het Baarnsch Lyceum
"Jullie zijn inspirerende persoonlijkheden en ik kan veel werkvormen kopiëren. De cursus was leerzaam en verdiepend. Ik ben blij dat ik de eerste week heb gedaan."
Suzanne
Celeanum

Over de docenten

Roberto Carfagni & Casper Porton

Gedurende de hele Addisco Zomerschool worden de deelnemers begeleid door twee ervaren docenten en Latijnsprekers: Roberto Carfagni en Casper Porton. Beiden geven ze les op de inductieve contextuele manier en volgens de principes en recente inzichten van taalverwerving. Je zult hen dus uitsluitend Latijn horen spreken tijdens de zomercursus Latijn. Geen nood: ze passen hun spreekniveau aan het niveau van de groep aan.

Casper Porton & Roberto Carfagni

Roberto Carfagni (1983) komt uit Montella, een plaatsje in het zuiden van Italië (niet ver van Napels). Hij studeerde klassieke en moderne literatuur aan de Universiteit van Salerno en daarna aan het Istituto Orientale van Napels.

Zeven jaar lang doceerde Roberto samen met Aloisius Miraglia aan de Accademia Vivarium Novum te Rome, een internationaal centrum voor humanistische studies. Hij speelde daar een belangrijke rol bij de groei van het instituut: naast zijn werkzaamheden als docent Latijnse taal en literatuur, werkte hij voor de uitgeverij en was hij auteur en co-auteur van verschillende aanvullende delen van Ørbergs serie ‘Lingua Latina‘.

Roberto gebruikt normaal de ecclesiastische uitspraak, maar zal net als voorgaande jaren speciaal voor ons zijn best doen zijn uitspraak zoveel mogelijk aan te passen aan de klassieke uitspraak.

Casper Porton (1985) is voorloper op het gebied van de inzet van gesproken Latijn als krachtig didactisch middel tijdens zijn lessen Latijn, waarvoor hij in 2016 de OIKOS Publieksprijs ontving.

Tijdens zijn studie Griekse en Latijnse taal en cultuur richtte hij onder de naam ‘Addisco Onderwijs’ zijn eigen cursusinstituut op met de overtuiging dat iedereen Grieks en Latijn kan leren. Sinds 2005 heeft Casper zich voornamelijk toegelegd op de Griekse en Latijnse didactieken die het leren van deze talen makkelijker en toegankelijker maken. Hij ontwikkelt nieuw (digitaal) materiaal o.a. voor de methode van Ørberg en werkt aan een nieuwe schooleditie van de Metamorfosen van Ovidius.
Casper heeft daarnaast vijf jaar lesgegeven aan de Kees Boekeschool in Bilthoven. Hij gebruikt de gereconstrueerde klassieke uitspraak van het Latijn.

Zomerschool Latijn

DAGPROGRAMMA
650
00
 • 5 dagen les in het Latijn van
  twee topdocenten en Latijnsprekers
 • incl. lesmateriaal
 • incl. consumpties & snacks
 • Volledig verzorgd met dagelijks lunch
  en op de laatste dag een afsluitende borrel

Aanvullingen

OVERNACHTING & KORTING
 • 10% KORTING:
  Cursisten Latijn en/of Grieks die gedurende het cursusjaar lessen bij Addisco volgen krijgen 10% korting op het dagprogramma.
  Deze korting geldt ook voor studenten en scholieren.
 • OVERNACHTEN*:
  In 4-sterrenhotel 'Lapershoek':
  € 47,25 per nacht voor een gedeelde 2-persoonskamer
  (x 4 nachten = € 189,- per persoon)
  € 85,50 per nacht voor een 1-persoonskamer
  (x 4 nachten = € 342,- per persoon)
 • ETEN & DRINKEN:
  Prijzen voor overnachting zijn
  inclusief ontbijt, maar exclusief avondeten.
  In de buurt van Addisco en het hotel zijn verschillende eetgelegenheden. Wij hebben een lijst met tips.

Inschrijven

Ben je enthousiast geworden over de Addisco Zomerschool Latijn? Schrijf je dan in!

Stap 1

Aanmelden

Vul het inschrijfformulier in en controleer de gegevens. Check vooral je mailadres.

Stap 2

Mail checken

Je ontvangt een bevestiging per mail. Geen mail? Check de spam-box.

Stap 3

Betalen

Je ontvangt later nog een mail met de factuur en/of betaalgegevens.

Klaar!

Ingeschreven

De inschrijving is voltooid. Een week voor aanvang volgt de laatste informatie.

Misschien ook interessant?

Zomerschool Grieks

Voor het eerst in 2020 organiseren we de eerste onderdompelingservaring Grieks.

Lees meer

Cursus Latijn

Leer Latijn direct lezen en begrijpen zonder ingewikkelde grammatica en rijtjes stampen!

Lees meer

Cursus Grieks

Leer Oudgrieks direct van links naar rechts lezen op een natuurlijke manier!

Lees meer

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel tijdens kantooruren 035 – 631 59 28 of stuur ons een mail of bericht.

Blijf op de hoogte
en mis niets!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe artikelen en onze activiteiten?
Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!