Zomerschool Latijn 2021

Scholae Aestivae Latinitatis Vivae MMXXI

Vijf dagen of langer doorbrengen in een omgeving waarin uitsluitend Latijn wordt gesproken (Latijn leren in het Latijn), is een bijzondere belevenis. Onderdompeling is één van de beste en snelste manieren om een taal onder de knie te krijgen. Dit is voor Latijn een uitstekende manier om teksten daadwerkelijk van links naar rechts te leren lezen zonder te hoeven puzzelen, analyseren en vertalen.

Volledig ondergedompeld

Leer Latijn als een native speaker door te lezen, spreken en schrijven!

Addisco Onderwijs organiseert in augustus 2021 voor de zevende keer een unieke zomerschool Latijn, waarin je in één of meerdere weken op verschillende niveaus Latijn leert begrijpen, spreken, lezen en schrijven door middel van de beste methodes op het gebied van taalverwerving en Latijnse didactiek. Deze editie houden we voor het eerst in ons compleet nieuwe onderwijscentrum in Hilversum.

We werken in principe methode-onafhankelijk en proberen de Latijnse taal zoveel mogelijk te verbinden aan de wereld om ons heen. Daarbij maken we zo min mogelijk gebruik van neologismen, maar voornamelijk van woorden uit de Klassieke periode. 

Tijdens de verschillende weken lezen we ook authentieke stukken Latijn uit verschillende perioden, omdat het doel van de zomerschool een beter begrip van het Latijn is en uiteindelijk helpt bij het makkelijker en direct kunnen lezen van Latijnse teksten, zonder de noodzaak van puzzelen, analyseren en vertalen.

Het eindexamen Latijn van 2021-2022 staat in het teken van Ovidius, dus gedurende met name week 2 en 3a zullen we ook zeker Ovidius lezen.

Dieper begrip

Door Latijn te leren in het Latijn, leer je in het Latijn te denken en krijg je een dieper begrip van de teksten en meer oog voor de schoonheid van het Latijn.

Echt lezen

Het hoofddoel van de Zomerschool is om teksten uit verschillende perioden zonder te hoeven decoderen direct te leren lezen en begrijpen op een natuurlijke manier.

Actieve beheersing

Na voldoende input zul je merken dat je zelf ook steeds beter in staat bent om je in het Latijn uit te drukken: zowel mondeling als in geschreven vorm.

Didactiek

Voor docenten zijn er extra workshops over verschillende werkvormen om gesproken Latijn als krachtig didactisch middel in te leren zetten tijdens je eigen lessen.

Algemene cursusinformatie

Zomerschool Latijn

Lesdata

Week 1: 2 t/m 6 augustus 2021
Week 2: 9 t/m 13 augustus 2021
Week 3: 16 t/m 20 augustus 2021

Dag & TIJd

Ma. t/m vr. 10:00 - 16:00 uur

Groepsgrootte

Minimaal 10 tot maximaal 25

Kosten

€ 650,- voor 5 dagen onderdompeling incl. consumpties, lunch en afsluitende borrel. Zie verder 'tarieven'.

Lesmateriaal

Deelnemers ontvangen een syllabus

Doelgroepen

Voor wie is de Zomerschool bedoeld?

Zomerschool Latijn

Onze zomerschool trekt jaarlijks verschillende mensen, op wie we de weken zo goed mogelijk proberen af te stemmen. Klik op de verschillende tabs hieronder om meer te weten te komen over de doelgroepen:

Voor scholieren is er de Addisco Minizomerschool Latijn. Als je het als scholier niet erg vindt om tussen de volwassenen te zitten, dan ben je uiteraard ook welkom bij de ‘grote’ zomerschool.

Week 1 – Beginners is geschikt voor scholieren die in de bovenbouw zitten en het grootste deel van de grammatica al hebben gehad (klas 4 t/m 6), maar nog geen of weinig ervaring hebben met Latijn spreken.

Week 2 – Semigevorderden is voor scholieren die voorgaande jaren al hebben deelgenomen aan de Addisco Zomerschool en een volledige grammaticale kennis hebben.

Week 3a – Vergevorderden is voor scholieren die voorgaande jaren al hebben deelgenomen aan de Addisco Zomerschool, een volledige grammaticale kennis hebben en al redelijk makkelijk Latijn kunnen verstaan en spreken.

Week 3b – Starters Scholieren met onvolledige kennis van de grammatica en nog maar een kleine woordenschat. 

Scholieren die nog helemaal geen voorkennis hebben, raden we aan eerst een cursus Latijn bij ons te doen of deel te nemen aan de Mini-Zomerschool.

(Aankomende) studenten van verschillende opleidingen, zoals Klassieke Talen, Theologie, Oudheidkunde, Geschiedenis, Archeologie, Rechten en Filosofie met een volledig afgeronde gymnasiumopleiding, kunnen het beste starten met week 1 – beginners.

Studenten die al enige ervaring hebben met gesproken Latijn, omdat ze al eerder hebben deelgenomen aan de zomerschool, kunnen deelnemen aan week 2 – semigevorderden.

En de meer gevorderde Latijnsprekers kunnen deelnemen aan week 3a – vergevorderden.

Studenten met weinig voorkennis kunnen meedoen aan de beginnersweek in week 3b – starters.

Heb je nog helemaal geen voorkennis? Volg dan eerst een cursus Latijn.

Voor docenten hebben we drie weken in de aanbieding die in combinatie of afzonderlijk kunnen worden gevolgd:

Week 1 raden we aan voor diegenen die nog geen of weinig ervaring hebben met de actieve beoefening van het Latijn.

Week 2 is met name bedoeld voor docenten die voorafgaande jaren al hebben deelgenomen aan onze zomerschool (we hebben dit jaar weer een volledig nieuw programma; we lezen nieuwe teksten).

Week 3a is voor de Latinisten die met hun spreek- en schrijfvaardigheid al zeer gevorderd zijn en met gemak een originele tekst van links naar rechts kunnen lezen en gemakkelijk een gesprek kunnen voeren in het Latijn (ook hier een compleet nieuw programma).

Belangstellenden zijn er in alle soorten en maten: oud-gymnasiasten, maar ook juist de niet gymnasiasten die op latere leeftijd toch nog Latijn willen leren.

Week 3b is bedoeld voor deelnemers die al wel enige basiskennis hebben van de Latijnse grammatica, maar nog niet alle grammatica hebben gehad. Dit is een goede week om te starten als je nog niet eerder aan onze zomerschool hebt deelgenomen. Het programma is volledig nieuw, dus ook deelnemers die voorgaande jaren al aan deze week hebben deelgenomen, maar Familia Romana nog niet uit hebben, zijn weer welkom.

Week 1 is bedoeld voor de niet professionele beoefenaars van het Latijn, maar al wel de hele basisgrammatica hebben gehad. Dat deze kennis mogelijk is weggezakt, is geen punt. 

Belangstellenden met een volledige grammaticale kennis die al eerder hebben deelgenomen aan de zomerschool (week 1 of 2), kunnen dit jaar deelnemen aan week 2.

Belangstellenden met een zeer goede actieve vaardigheid van het Latijn kunnen deelnemen aan week 3.

Belangstellenden die nog helemaal geen voorkennis hebben raden we aan eerst een cursus Latijn bij ons te doen.

Niveaus

6 niveaus (A0 - C1) verdeeld over 3 weken

Hieronder staat meer informatie over de verschillende weken en niveaus. Twijfel je na het lezen van de informatie over je niveau, schroom dan niet en neem contact met ons op.

ma. 2 t/m vr. 6 augustus 2021; 10.00 –